Etikk

/ Publisert: 05.07.2012 / Oppdatert: 15.11.2016
Fra fylkestinget i Bø oktober 2015
Fylkestinget består av 41 folkevalgte representanter.
Foto: Dan Riis
Åpne

Alle har et selvstendig ansvar for egne handlinger og skal ta avstand fra uetisk praksis. Dette gjelder spesielt dersom handlingene krenker det personlige rettsvernet, eller man oppnår personlige fordeler man ikke skal ha.

Hver og en har plikt til å søke råd hos nærmeste overordnede hvis man tviler i spørsmål og saker av etisk karakter.

Retningslinjene i sin helhet finner du her.