Vi har fått minoritetsrådgiver!

Av: Tania Ripoll / Publisert: 05.02.2019 / Oppdatert: 05.02.2019
Marjan Farahmand er minoritetsrådgiver for de videregående skolene i Telemark
I stillingen som rådgiver skal Marjan drive med forebyggende arbeid innenfor negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
Foto: Kristine Mellefoss/Telemark fylkeskommune
Åpne

– Vi vet at minoritetsungdomer ofte opplever seg alene med problemstillinger, og min jobb blir å hjelpe dem i hverdagen, til å ta ansvar og bestemme over sitt eget liv, sier hun.

Skal jobbe forebyggende

I stillingen som rådgiver skal Marjan drive med forebyggende arbeid innenfor negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Hun vil bistå elever, lærere og øvrige ansatte alle de videregående skolene i Telemark ved spørsmål, og skal i tillegg jobbe med kompetansehevning innenfor fagområdet. Blant annet planlegger hun både samlinger og seminarer fremover, både åpne for alle og for faggrupper.

Sitter på Skogmo - jobber i hele fylket

Hun skal rundt i hele fylket, i alle kommuner og videregående skoler for å gjøre seg kjent.

Elever, lærere, helsepersonell og andre kan kontakte Marjan gjennom Skogmo videregående skole, der hun har kontorplass.

Marjan Farahmand er ansatt i Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og vil i førsteomgang være i Teleamark fylkeskommune i to år.

Hun er utdannet barnevernspedagog, med erfaring fra psykiatri, bolig for enslige mindreårige, barneverntjenesten og NAV.

Vi ønsker henne velkommen til Telemark fylkeskommune!