Vanskelig rassikring - fylkesvei stengt

Av: Hanna K. Hekkelstrand / Publisert: 14.06.2019 / Oppdatert: 14.06.2019
Vegetasjon blir fjernet for å hindre ras.
Vegetasjonen ryddes vekk, løse steiner tas ned og berget sikres langs fylkesveg 806 mellom Liosvingen og Mo.
Foto: Audun Langeland
Åpne

Arbeidet med rassikringen på strekningen mellom Liosvingen og Mo, har pågått i tre uker. Sikringen er finansiert med statlige skredsikringsmidler og stengningen var planlagt å vare i tre uker. Etter hvert som arbeidet har holdt fram, er det oppdaget et større behov for sikring.

– Vi beklager at vi ikke er ferdige, men vi ønsker å gjøre vegen tryggest mulig når vi først er på stedet, sier geolog Audun Langelid i Statens vegvesen.

Der arbeidet gjenstår, er vegen på sitt smaleste. Samtidig er fjellet tett på vegen, derfor er det ikke mulig å la trafikken gå mens arbeidet pågår. Forholdene er også slik at det er nødvendig å bygge opp under personheisene, slik at de står vannrett. For å unngå at vegetasjonen sprenger i fjellet, blir den fjernet. Løse steiner blir tatt ned med spett fra
personheisen. Det er nødvendig å sikre berget både med bolter og om lag 5 000 kvadratmeter med isnett.

Omkjøring er skiltet. Fortsatt vil det bli slik at vegen er åpen for trafikk mellom torsdager klokka 15.00 og mandager 08.00. Vegen vil være stengt til og med torsdag 4. juli klokka 15.00. Noe arbeidet vil gjenstå etter dette, det blir gjort fortløpende med manuell dirigering og stengning inntil 30 minutter.