Slik blir skoletilbudet til neste år

Av: Hanna K. Hekkelstrand / Publisert: 02.05.2019 / Oppdatert: 02.05.2019
Maja Foss Five, Helge Galdal og Ådne Naper
Foto: Hanna Hekkelstrand
Åpne

Det er 6534 elever som har søkt om videregående opplæring i Telemark for skoleåret 2019-2020. Det er 35 flere enn for skoleåret 2018-2019. Justeringen av skoletilbudet blir gjort på bakgrunn av de midlertidige søkertallene, som var klare 4. April.

– Jeg mener at årets justeringssak må sees i sammenheng med de veldig tydelige tilbakemeldingene vi har fått fra rektorene om den økonomiske situasjonen til skolene. Da vi la skoletilbudet før jul, så la vi ut 1000 flere plasser enn vi har elever. Det er mye – og da ligger det litt i korta at hvis ikke vi finner friske penger noen steder, så trenger skolene at vi justerer tilbudet og pakker det så godt som mulig. Når administrasjonen legger fram et forslag til justering, sett i forhold til antallet små grupper i fylket vårt, så er denne justeringssaken ganske mild, sa hovedutvalgsleder Maja Foss Five under debatten på tirsdagens møte.

 

Opprettholder påbygg på Rjukan

Hovedutvalget ble raskt enige om å opprettholde påbygg Vg3 på Rjukan. Rådmannens forslag var å kutte de 30 plassene ved tilbudet, da det kun var åtte primærsøkere. Hovedutvalget mente det ville være viktig for lokalsamfunnet å beholde tilbudet.

Følgende vedtak ble dermed enstemmig vedtatt:

Hovedutvalget for Kompetanse opprettholder Påbygg til generell studiekompetanse VG3, på Rjukan Videregående skole. Inndekning: 400 000 kroner, som hentes fra fond til fri disposisjon for hovedutvalget for kompetanse.

Få primærsøkere

Vg2-tilbudet industriteknologi på Nome videregående skole blir redusert fra 15 til 0 plasser for neste år. Årsaken er at det bare er 3 primærsøkere til tilbudet. En årsak til dette kan være at tilbudet Vg2 anleggsteknikk har blitt utvidet, og at flere elever ønsker seg dit.

Vg2 industriteknologi blir videreført på sju av de videregående skolene i fylket, selv om det kun er 57 primærsøkere. En viktig årsak til dette er et sterkt ønske fra den lokale industrien om å opprettholde fagmiljøene lokalt.

Representant Frode Lieungh foreslo å opprettholde tilbudet ved Nome. Dette ble nedstemt med 10 mot én stemme.

– Jeg syns det er en god distriktsprofil på denne justeringen. Vi gjør flere justeringer i Grenland enn utenfor. Anleggsteknikk på Nome er en satsing som vi valgte å satse på, selv om vi visste det ville gå på bekostning av fagretninger som industriteknologi, sa representant Ådne Naper i debatten.

 

Får søke på nytt

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal er fornøyd med justeringen.

–  Vi har en krevende økonomisk situasjon i fylket med mange tilbud som har få elever. Det var derfor viktig at vi fikk redusert tilbudet noe. De elevene som har søkt tilbud som nå ikke starter opp, får anledning til å søke på nytt og vil bli godt fulgt opp, sa han.

 

Les hele saken her:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/tfk/Meetings/Details/802373?agendaItemId=215719