Nær en million kroner til kultur og idrett

Av: Karl Didrik Seip / Publisert: 05.09.2019 / Oppdatert: 05.09.2019
Politikerne i hovedutvalget sitter rundt møtebord i fylkestingssalen.
Foto: Hanna Hekkelstrand
Åpne

– Utfordringen vår er å prioritere, sier utvalgsleder Tone Berge Hansen.

Hun sikter til de mange søknadene hovedutvalget har mottatt om støtte til kultur- og idrettsarrangementer.

– Det planlegges mange spennende og gode prosjekter i fylket.

Hun legger til at utvalget derfor må være nøye med å forholde seg til kriteriene slik de er formulert.

 

Kultur og idrett

Til sammen ble det i møtet i hovedutvalget 3. september bevilget 473 233 kroner til arrangement og tiltak innenfor kultur og idrett. 15 søkere fikk mellom 10.000 og 50.000 kroner i støtte. Både bildekunst, film, litteratur, scenekunst og musikk var representert blant de kulturelle tiltakene som fikk støtte.

Også idrett ble tilgodesett med midler, fra Kragerø Kajakkfestival og Treungen Klatrefestival, til miljøsamlinger for barn og unge i regi av Telemark og Vestfold skikrets og triatlon som arrangeres av IL Skade.

 

Profesjonelle og amatører

Ett prosjekt ble tilgodesett med et større beløp, nemlig Janicke Abrahamsens «Musikalland».

Prosjektet startet i Drangedal, der Abrahamsen samlet krefter fra hele Telemark. Nå ønsker hun å gi prosjektet en større scene.

– Dette er et viktig prosjekt for barn og unge talenter. De får en unik sjanse til å delta og utvikle seg i samspill med profesjonelle musikere og aktører, sier Berge Hansen.

– Mange av tiltakene vi gir støtte til er breddesatsing. Også til dette prosjektet er det åpent å søke seg inn, men aktørene blir plukket ut.

 

Verdensarven

Hovedutvalget vedtok også i møtet å støtte Den Kulturelle Skolesekken (DKS) med 100.000 kroner til å videreutvikle programmene rundt verdensarven i Telemark. DKS Telemark har sørget for at nær 6000 elever frå VGS har vært i verdensarvområdet på Rjukan og Notodden siden høsten 2015.

– Tilbakemeldingene fra elevene som har vært der er kjempebra. Opplegget er en viktig del av norsk- kultur- og historiefagene i skolen. Det er viktig at vi bruker kulturmidler til å støtte opp om slike fyrtårn, sier Berge Hansen.

 

Teaterparken

– Teaterparken i Porsgrunn er et veldig spennende prosjekt, mener utvalgslederen.

Hovedutvalget valgte å bevilge 400.000 kroner til prosjektet. Parken skal bli et senter for fri scenekunst for kunstnere fra hele landet, og det startet opp prøvedrift av Teaterparken i teatrets nåværende lokaler 1. januar 2019.

Teateret opplever at etterspørselen er større enn de har kapasitet og økonomi til å møte. De trenger mer plass.

– Vi har behov for et regionalt/nasjonalt kompetansesenter i fylket. Grenland Friteater har jo allerede fylt det med innhold. Dette vil være et viktig regions- og byutviklingstiltak.

4Her kan du lese sakspapirene fra møtet: 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/tfk/Meetings/Details/789367