Nå kan du søke om tilskudd til bekjempelse av plastforsøpling i Telemark

Av: Gørli Andersen / Publisert: 26.04.2019 / Oppdatert: 02.05.2019
Strand, der det ligger plastkanner og annet skrot
Foto: Anmaria/mostphotos.com
Åpne

 Målet er et fylke uten plast på avveie, og vi har derfor laget en tilskuddsordning der folk flest kan søke om støtte for å rydde plast, sier leder i Hovedutvalg for næringsutvikling Jørund Ruud.

Vi oppfordrer barnehager, skoleklasser, lag og foreninger til å delta i ryddedugnaden. Ryddingen kan foregå over hele Telemark der det er behov. Fylkeskommunen tar imot søknader nå, og vil behandle dem etter hvert som de kommer inn.

Her kan du søke om tilskudd

Vil ta tak i problemet 

Plast som forsøpler naturen, både på land og i sjøen, er et stort og økende problem over hele verden. Dette er noe politikerne i Telemark er opptatt av, og har derfor bestemt at fylkeskommunen skal bidra med 1 million kroner som deles ut som tilskudd for å redusere mengden plast på avveie i Telemark. Dette har vært oppe til politisk behandling i Fylkestinget og i Hovedutvalg for næring.

Du kan søke om tilskudd til konkrete ryddetiltak, koordinering av oppryddingsprosjekt, og forebyggende prosjekt og mobilisering.  De som kan søke om tilskudd er barnehager og skoleklasser, organisasjoner, lag og foreninger, enkeltpersoner 

Les mer om ordningen