Håper på enighet om kombinasjonsklassene

Av: Hanna K. Hekkelstrand / Publisert: 12.02.2019 / Oppdatert: 12.02.2019
Maja Foss Five med Ådne Naper i bakgrunnen
Foto: Hanna Hekkelstrand
Åpne

Kommunen er nødt til å kutte i voksenopplæringsbudsjettet, og vurderer derfor om de kan fortsette å bidra til å finansiere kombinasjonsklassene sammen med Telemark fylkeskommune.

Istedenfor voksenopplæring

Kombinasjonsklassene er et tilbud for elever som har kommet til Norge og skal inn i videregående skole, men som ikke har det faglige grunnlaget til å klare et vanlig løp. I kombinasjonsklassene får de et tilbud på den videregående skolen, men med grunnskoleundervisning, og mulighet for å hospitere i de vanlige klassene på skolen. Alternativet for disse elevene er å gå på voksenopplæring.

Prøver å få til en ordning

 Det er i dag tre kombinasjonsklasser ved Skogmo videregående skole.

– Vi prøver å få til en ordning for de elevene som er i kombinasjonsklasser nå, og som skal gå videre neste skoleår, slik at de kan ta eksamen til planlagt tidspunkt, fortalte fylkesopplæringssjef Helge Galdal.

Fylkeskommunen og kommunen har hatt tett dialog om saken, og prøver å finne en løsning for skoleåret 2019/2020. Et alternativ er at kommunen prøver å finne midler til en engangsbevilgning for det aktuelle skoleåret.

– Det er veldig gledelig at kombinasjonsklassene gir de resultatene som vi hadde håpet på, og vi har bare fått positive tilbakemeldinger på tiltaket. Dette handler utelukkende om økonomien i Skien kommune, sa leder for Hovedutvalg for kompetanse, Maja Foss Five.

Saken skal opp i formannskapet i Skien 27. februar.