Gir støtte til biogassanlegg på Søve

Av: Kalle Seip / Publisert: 18.06.2019 / Oppdatert: 19.06.2019
Elev mater kyr
Foto: Stina Glømmi
Åpne

– Vedtaket i HU kompetanse er en forutsetning for at vi kan søke støtte fra Innovasjon Norge og Telemark Utviklingsfond (TUF). Politikerne viser handlekraft, og at de står for en framoverlent holdning. Det setter vi stor pris på, sier rektor ved Nome videregående skole, Marit S. Hoven.

Klimasmart landbruk

Landbruksskolen på Søve ønsker å være en pådriver i reduksjonen av klimagassutslipp fra landbruket. Det betyr at de vil utdanne bønder der alle landbrukets ressurser, fra frø til møkk, utnyttes gjennom innovasjon og kunnskapsformidling.

– Vi ønsker å bygge et biogassanlegg fordi vi mener det er riktig å ha en opplæring som representerer beste praksis i forhold til klimasmart landbruk, sier Hoven.

Søve inn i framtida

Nome videregående skole på Søve er en viktig utdanningsinstitusjon for Telemark og regionen, mener hovedutvalgsleder Maja Foss Five.

– Vedtaket i HU kompetanse var først og fremst en tommel opp for prosjektet, som vi synes er spennende, sier hun.

Foss Five mener at det viktigste ved å etablere et biogassanlegg på skolen er framtidsperspektivet.

– Med et slikt anlegg vil skolen bli et kompetansesenter som baner vei for et bedre miljø.

Forsknings- og kompetansesenter

Et biogassanlegg ved skolen skal være et trekkplaster for tverrfaglig samarbeid.

– Vi har inngått en intensjonsavtale med Universitetet i Sørøst-Norge (USN), forteller Hoven.

Det er også inngått intensjonsavtale med Standard Bio, en virksomhet som arbeider med biokull og jordforbedringsmidler.

– Samarbeid mellom skolen, universitet og private aktører vil kunne bidra til en mer bærekraftig og sirkulær retning innen landbruket og relaterte næringer, mener hun.

 

Oppfyller intensjoner i planverk

Regional klimaplan for Telemark 2019-2026 skal sikre et bærekraftig Telemark og bidra til å oppfylle nasjonale og internasjonale klimamål.

– Et biogassanlegg på Søve bidrar til å realisere målsettingene i planene, forklarer Hoven.

Et biogassanlegg vil også passe godt inn i lærerplanene for videregående skole.

«Eit biogassanlegg vil gi gode mogeligheiter for læringsarbeid i skulen, anlegget vil vere godt tilpassa mange av dagens læreplanar. Tiltaket vil ikkje vere mindre egna etter fagfornyinga og det nye tverrfaglege temaet i overordna del av læreplanen», skriver fylkesrådmannen i sin innstilling til HU.