Fylkeskommunen med på storsatsing ved Universitetet i Sørøst-Norge

Av: Hanna K. Hekkelstrand / Publisert: 29.01.2019 / Oppdatert: 29.01.2019
Studenter som sitter og hører på mann som holder presentasjon
Foto: www.mostphotos.com
Åpne

Spleiselaget har resultert i finansiering av 3 professorater ved USN innrettet mot teknologi innenfor helse og velferd, grønn industri, fornybar energi, digitalisering og autonomi.

- Dette er veldig bra, og et godt eksempel på hvordan vi må tenke når vi skal utvikle oss videre. Her har det blitt bygget en bro mellom næringslivet og akademia, og denne typen samarbeid må vi ta med oss inn i den nye regionen, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Nå i første omgang har dette initiativet sikret totalt ca. 16 millioner kroner til USNs kompetansesatsingen de neste 4 årene. Bedriftene bidrar med kompetanse og ressurser. I tillegg vil stipendiatstillinger og studentprosjekter ved USN bidra til å styrke satsningen.  

Ledende selskaper

Flere ledende selskaper er med på satsingen som ble initiert av politisk ledelse i grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune i 2017. Blant selskapene er Yara International, Skagerak Energi, Eramet, REC Solar, INEOS, Herøya Industripark, Grenland Havn IKS, Imatis AS, Sparebank1 Telemark, Skagerak Sparebank og Sparebanken Sør.

- Jeg er veldig glad for at fylkeskommunen var med på å dra dette i gang. Disse professoratene og denne forskningen er avgjørende, og kommer til å bidra til nye arbeidsplasser i regionen, sa fylkesordføreren.  

Ta lederposisjoner

Ved hjelp av ny framtidsrettet kompetanse har Grenlandsregionen ambisjoner om å ta lederposisjoner innen fagfelt som velferdsteknologi, grønn industri, fornybar energi, digitalisering og autonomi.

- Vi merker en veldig «drive» i regionen for å få til et løft, og det er en ny forståelse for viktigheten av forskning og høyere utdanning som vi ikke har sett før, sa prorektor Kristian Bogen ved USN da det såkalte «Birkelandinitiativet» *) ble lansert i 2018.

Gevinster av satsningen er knyttet til nye arbeidsplasser, økt bosetting samt videreutvikling av attraktive og relevante fag- og studietilbud ved USN Campus Porsgrunn.

*) «Birkelandinitiativet» er et samarbeid mellom offentlig, næringsliv og akademia som skal sikre framtidsrettet kompetanse ved USN Campus Porsgrunn for å bidra til innovasjon og ny næringsutvikling.   «Birkelandprofessorater» har som formål bl. a. å støtte utviklingsarbeidet innenfor utvalgte fagfelt der det er mulig for Grenland og Telemark å ta en ledende rolle.

Universitetet i Sørøst-Norge

Industri, næringsliv og politikere samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. 


Foto: Universitetet i Sørøst-Norge
Åpne