Fjas - eller kamp for kloden?

Av: Tania Ripoll, Hanna Hekkelstrand / Publisert: 05.06.2019 / Oppdatert: 05.06.2019
Jente betaler for bussen med busskort.
Antall reiser med buss i Grenland har økt med 58% siden 2012
Foto: Dan Riis
Åpne

– Det som noen kaller for fjas er en av de tingene som gjør at jeg kan se meg i speilet og si at jeg var med på noen upopulære tiltak for at mine barn og barnebarn faktisk skal ha en klode å leve på, sa fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer (KrF) i debatten.

Gry Anette Rekanes Amundsen (FrP) åpnet debatten om byvekstavtale med å referere til bompengemotstanderne:
– Byvekstavtaler er omstridt blant mange, det ser man på opprørene som er rundt forbi. Mange ønsker at bompenger brukes på vei, ikke på fjas, sa hun, noe som ble kommentert av mange i fylkestinget.

490 millioner i belønningsmidler

I samme møte behandlet fylkestinget også årsrapport for 2018 for Grenlands belønningsavtale, der det fremkommer tydelig hvilke gevinster de 490 milloner kronene som åtte år med belønningsavtale med staten har gitt. Dagens belønningsavtale går ut i 2020, og i saksfremlegget påpekte fylkesrådmannen at ny belønningsavtale forutsetter at Grenland går inn i en byvekstavtale med staten, slik det fremgår i nasjonal transportplan.

Også fylkespolitikerne var opptatt av sammenhengen mellom tiltak som bidrar til å redusere personbiltrafikken, som bommer, og incentivene som har kommet som følge av belønningsavtalen:
 
– Vi må ivareta nullvekstmålet i trafikken, og det er vanskelig å få til uten byvekstavtale. Jeg er for byvekstavtale fordi jeg vil bygge fylket seriøst, i en grønn retning - og med en plan, sa representant Ådne Naper (SV) i debatten, og fikk støtte av Hans Edvard Askjer (KrF):

– Jeg skjønner at noen steder i landet er belastningen for stor. Kjære kolleger - i Grenland er vi ikke der. Effekten av det vi vedtok i 2014 og 15 har bare vært positiv, for folkehelse, for miljø, buss og sykkel. Vi har bedre luft - jeg har ikke sett EN overskrift om dårlig luft i løpet av vinteren. Tror vi på nullvekst uten restriktive tiltak - jeg tror ikke på det. sa han.

Buss til bushen:

"Buss til bushen", buss til turområder, er et av mange tilbud til befolkningen i Grenland, takket være belønningsmidler. 


Foto: Dan Riis
Åpne

Alternativt forslag mot byvekstavtale

Gry Anette Rekanes Amundsen ønsket ikke byvekstavtale.

– Bompenger rammer de som har minst. Det er de fattige som får svi mest for bompenger. Det er de som har minst som du nå ekskluderer fra det hverdagslige ved å innføre bompenger, sa hun i debatten, og fremmet et alternativt forslag:

  • Byvekstavtaler innebærer restriktive tiltak på transport, parkering og areal disponering.
  • Disse tiltakene gir uheldige virkninger for næringsliv, handel og fremtidig utvikling av Grenland. Avtalen vil med stor sannsynlighet medføre at innkrevning av bompenger vil forsette.
  • Telemark fylkeskommune ønsker ikke å oppta forhandlinger med staten, om en byvekstavtale der disse premissene er førende.
  • Bypakka avvikles så snart det er praktisk mulig og bompengeinnkrevingen opphører.
  • Fylkestinget forutsetter at avtale om midler til kollektivtrafikk i Grenland videreføres etter dialog med samferdsels departementet i samsvar med de singnaler gitt fra politisk ledelse

Forslaget falt.

Grenland på rett vei

Tallene viser at tiltakene finansiert av belønningsmidlene sammen med tiltakene i Bypakke Grenland har god effekt i Grenland.

  • Det foreslås av byvekstavtalen skal sikre blant annet midler til videreføring av «Bussløftet». Belønningsmidler har sikret Grenlands befolkning landets billigste månedskort og hyppigere bussavganger. Dette har vært en stor suksess.
  • Antall reiser med buss i Grenland har økt med 58% siden 2012. 
  • Andelen som sykler har økt med 50% siden 2014 (fra 4 til 6 % av alle reiser). Dette er den største økningen blant både bykommuner og byområder, og like stor som økningen i Oslo kommune. Til og fra jobb er det i Grenland 10 prosent som bruker sykkel, og 10 prosent som går til fots.
  • Grenland er fortsatt det byområdet med høyest bilbruk på daglige reiser. 60 prosent av reisene gjennomføres som bilfører, og 11 prosent som passasjer. Det er imidlertid en nedgang samlet på to prosentpoeng.
  • Stor satsing på sykkelopplæring har ført til at flere skoler i Grenland har en sykkelandel på opp mot 60 % på barneskolene, langt over landsgjennomsnittet.