En æra er over for Brekkeby

Av: Hanna K. Hekkelstrand / Publisert: 21.02.2019 / Oppdatert: 07.05.2019
En ny tid venter for skolepalasset på Brekkeby.
Foto: Hanna Hekkelstrand
Åpne

Her har flere tusen elever møttes, lært, fått venner og lagt grunnlaget for resten av livet. Nå begynner en ny æra.

Skolepalasset på Brekkeby

Av byens radikale politikere ble skolen kalt «Skolepalasset på Brekkeby», og er en av de få bygningene som står igjen etter den store bybrannen i Skien i 1886.

Fra begynnelsen huset skolebygget Skien latinskole, og ble tegnet av arkitekt Henrik Thrap Meyer. Skolen ble bygget i 1883, fordi lokalene skolen holdt til i var for dårlige. Den gamle latinskolen lå omtrent der hvor Arkaden ligger i dag, og var plaget med støy fra sagene og møllene på Klosterøya.

Brekkeby5

Fasaden på skolen rundt år 1900. 


Foto: Ukjent
Åpne

 

Engasjerte og radikale elever

Det er få som vet så mye om Brekkeby som tidligere rektor Thor Øvrum.  

- Elevene på den tiden var veldig engasjerte, og mange av dem var radikale. De stiftet elevsamfunn allerede i 1878, og dette eksisterte helt fram til 1960-tallet, forteller Øvrum.

Elevene engasjerte seg blant annet i kampen om parlamentarismen, i unionsoppløsningen og i utenrikspolitiske saker. I begynnelsen var skolen først og fremst en utklekkinganstalt for embedsmenn, og mange av de som gikk på skolen gikk videre til å bli jurister og politikere.

Blant elevene som fant veien videre inn i politikken finner vi historikeren Halvdan Koht, juristen Anton Martin Schweigaard - og Vidkun Quisling, mest kjent som stifteren av Nasjonal Samling.

Brekkeby4

Elever og lærere oppstilt før skitur i 1890. 


Foto: Ukjent
Åpne

 

Kvinner fra 1901

- I 1901 tok Gurine Engebrethsen og Kaspara Larsen artium ved skolen, som de to første kvinnene, forteller Øvrum.  

Historielærer Jarle Sethre ved Skien videregående skole har oversikt over store mengder med arkivmateriale fra skolens rikholdige historie.

- Det som er litt spennende er utviklingen i hva slags elever som her. Det gikk fra å være primært elitens barn til å bli allemannseie i takt med at velferdssamfunnet vokste fram, forteller Sethre.

Brekkeby3

Tidligere rektor Thor Øvrum og historielærer Jarle Sethre har god oversikt over skolens historie. 


Foto: Hanna Hekkelstrand
Åpne

Dårlig plass - men ikke penger til nye bygg

Etter hvert byttet skolen navn til Skien Gymnas, og var lenge det eneste tilbudet til telemarkinger som ønsket å ta artium.  

Allerede på 1920-tallet var skolen blitt for liten, og tegninger til større skolebygg var klare. Penger var det derimot verre med, og utbyggingen måtte vente. I mellomtiden ble elevene spredd rundt på ulike steder i byen, og lærerne ble sendt rundt i drosje for å få det hele til å gå opp.

- På et tidspunkt ble det vurdert å bygge i Kverndalen, men da satte kommunelegen ned foten. Han mente at gutter til nød kunne gå på skole i Kverndalen, men at unge kvinner skulle ha undervisning i den dumpa var han strengt imot, forteller Øvrum.

Ved siden av skolebygget lå det et bygg som huset sløydsal og gymnastikksal, et bygg som er revet i dag. Først i 1982 ble det supplert med et tilbygg ved skolen. Da hadde gymnaset for lengst flyttet til nye lokaler på Prestejordet, og Brekkeby var overtatt av Telemark Handelsgymnas.

Med handelsgymnaset ble Brekkeby etterhvert et sentrum i Skien og Telemark for økonomisk og merkantil utdanning.

 

Fra handelsgym til videregående

I 1980 ble Telemark Handelsgymnas til Brekkeby videregående skole. Først i 2005 ble Brekkeby og Skien videregående slått sammen til én skole.

- Det kom en periode med lav søkning til Brekkeby, og det var naturlig at de to skolene ble slått sammen, forteller Øvrum.

Helt fram til Skien videregående skole flyttet til Klosterøya i høst har det vært undervisning i den gamle skolen. Nå er det slutt - og en ny tid venter for Skolepalasset på Brekkeby.

Brekkeby2

Fasaden, der inngangen har vært siden 1930-tallet. 


Foto: Hanna Hekkelstrand
Åpne