Bamble kommune som Trafikksikker kommune

Av: Kalle Seip / Publisert: 05.03.2019 / Oppdatert: 06.03.2019
Fylkesordføreren og ordføreren tar hverandre i hånden, og holder i en sjekk
Foto: Kalle Seip
Åpne

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid gratulerte kommunen med godkjenningen og overrakte som en påskjønnelse for det solide arbeidet en sjekk på 50.000 kroner til Bambles ordfører Hallgeir Kjeldal.

Løkslid minnet om at det arbeidet som er gjort ikke bare skal være et skrivebordsarbeid.

– Trafikksikkerhetsarbeid er ikke noe man bare kan vedta, men noe man må gjøre. En ulykke er en for mye. Husk at dette må følges opp.

 

Bamble trafikksikker kommune2

Knut Duesund og Tore Marthinsen.


Foto: Kalle Seip
Åpne

Godt stykke arbeid

Trafikksikker kommune er et sentralt satsingsområde i «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021» og i «Regional plan for samordna areal- og transport for Telemark 2015-2025»

Trygg Trafikk står for godkjenningen av konseptet Trafikksikker kommune. Godkjenningen betyr at kommunen gjennom et systematisk arbeid har oppfylt alle kriteriene som kreves.

Seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Unni Knutli, er sensor for Trafikksikker kommune. Hun ledet gjennomgangen av dokumentasjonen fra de ulike virksomhetene i kommunen.

– Bamble kommune har levert et godt stykke arbeid, sa hun.

Bamble trafikksikker kommune3

Bamble er trafikksikker kommune nummer 100 på landsbasis. 


Foto: Kalle Seip
Åpne

 

Arbeid på tvers

Alle kommunens etater er involvert i arbeidet, og arbeidet er forankret i den politiske og administrative ledelsen i kommunen.

– Jeg trodde at vi hadde trafikksikkerhet i alle etater inne, men gjennom bevisstgjøring ble vi oppmerksomme på nødvendigheten av trafikksikkerhetsplaner, sa rådmannen i Bamble, Tore Marthinsen. 

 

Reduksjon av trafikkulykker

Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk ga uttrykk for at godkjenningen er en anerkjennelse av langvarig planlegging av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Han pekte på at planen har et tydelig fokus på sikring av myke trafikanter.

– Men husk at å bli en Trafikksikker kommune ikke er en garanti for fravær av ulykker, men planen er et godt arbeidsverktøy, sa han og la til at Telemark fylke er blant topp fem fylker i landet med stor reduksjon av trafikkulykker.