49 millioner til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Telemark

Av: Hanna K. Hekkelstrand / Publisert: 13.06.2019 / Oppdatert: 13.06.2019
Fra Hamaren aktivitetspark i Fyresdal
Hamaren aktivitetspark i Fyresdal.
Foto: Kjersti Berg
Åpne

– Det var veldig mange gode søknader i år, og vi i hovedutvalget har forsøkt å fordele dem så rettferdig som mulig. Selv om Telemark ikke kommer best ut når det gjelder fordelte midler, så er jeg sikker på at de 49 millionene som vi nå deler ut vil komme godt med for de mange viktige idrettsanleggene i fylket vårt, sier utvalgsleder Tone Berge Hansen.

Stor spennvidde

Midlene går til alt fra større haller for organisert idrett til mindre nærmiljøprosjekter for egenorganisert aktivitet.

Under ordinære anlegg har blant annet utbyggingen på Kjølnes med dobbel flerbrukshall og svømmehall flere søknader, flere steder i fylket er det mange søknader for bygging av skiløyper/turløyper og det søkes om anlegg for egenorganisert aktivitet spesielt i sentrumsområder og skolegårder.

Søkes mest om aktivitetsanlegg og friluftslivsanlegg

Berge Hansen forteller at det søkes mest om aktivitetsanlegg, turveier, turløyper og turstier og fotballanlegg. Det bygges også flere skianlegg med skiløyper og rulleskiløyper enn tidligere.

Selv om utvalgslederen gjerne hadde sett at Telemark fikk tildelt enda mer av den nasjonale kaka, tror hun at pengene fylket har fått vil være viktig for lagene og anleggene som får støtte.

Dette er spillemidler

Spillemidler er betegnelsen for overskuddet fra Norsk Tipping som går til samfunnsnyttige formål.

Fylkeskommunen fordeler spillemidler i to kategorier – nærmiljøanlegg og ordinære anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Fordelingen foretas på bakgrunn av søknader fra kommuner, lag og foreninger innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Tildelingen skjer etter Kulturdepartementets føringer for ordningen, samt føringer i Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2020.

Du finner saksdokumenter, og liste over alle mottakerne her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/tfk/Meetings/Details/789363?agendaItemId=216256