1 050 000 kroner til næringsfiske i Nissedal

Av: Kalle Seip / Publisert: 14.05.2019 / Oppdatert: 14.05.2019
Jørund Ruud på talerstolen i fellesnemnda.
Foto: Hanna Hekkelstrand
Åpne

Nissedal er ikke som andre distriktskommuner. Mens normalen er kommunale næringsbygg, er det private selskap som setter opp industribygg i Nissedal. Men de færreste bedriftene i kommunen har selv behov for å benytte alt bebygd areal, og har derfor overskudd av rom i bygga sine.

– Ideen har vært å kombinere eget behov med utleie av næringsarealer til andre, gjerne etablerere utenfra. Dette har vist seg så vidt vellykka at det har gitt mersmak, sier Jørund Ruud, leder for hovedutvalg for næringsutvikling i Telemark fylkeskommune.

Ansetter en næringsfisker

Nissedal kommune har, som mange distriktskommuner, behov for å nye arbeidsplasser for å skape vekst og opprettholde eller øke befolkningstallet. Det er en forutsetning for å opprettholde offentlige og private tjenester.

Derfor har kommunen og næringslivet i Nissedal gått sammen om å skape vekst gjennom å ville ansette en person med rett kompetanse, en ekstern prosjektleder som skal ha ansvaret for å lede «næringsfisket» i kommunen. Til det kreves det ressurser.

– Det private næringslaget går inn med penger, og så er Nissedal kommune inne med kroner. Fylkeskommunen bruker 1 050 000 av regionale utviklingsmidler til å støtte prosjektet, sier Ruud.

Tenke nytt

 «Vi ynskjer å komme opp med eit nytt verktøy som næringslivet og kommunen kan bruke i den vidare utviklinga av næringslivet i Nissedal kommune», skriver Nissedal næringslag i søknaden til fylkeskommunen.

Prosjektlederen for næringsfisket i Nissedal skal analysere kommunens fortrinn i konkurransen med andre kommuner, og på den måten finne ut hva hvilke «fisker» det bør satses på.

«Vi treng nokon som ser utanfor boksen og som finn moglegheiter i Nissedal som kan ruste oss for morgondagens utfordringar», står det i søknaden.

Målet for prosjektperioden er at det blir skapt fem nye arbeidsplasser i kommunen, to nyetableringer, og at 90 prosent av ledige lokaler i næringsbyggene er utleid.