Vil innføre parkeringsavgift

Av: Hanna K. Hekkelstrand, Tania Ripoll, Eva Susanne Drugg / Publisert: 18.04.2018 / Oppdatert: 19.04.2018
Parkeringsplass ved Skogmo videregående skole
Foto: Hanna Hekkelstrand
Åpne

Saken om parkeringsavgift ved fylkeskommunens virksomheter ble behandlet i fylkesutvalget onsdag.

Målet med å innføre parkeringsavgift er å redusere bilbruken, og heller øke antallet ansatte som reiser miljøvennlig til jobb, med for eksempel buss, sykkel eller ved å gå der dette er mulig.

– Dette er et godt forslag. Vi må se dette forslaget i en internasjonal, nasjonal og lokal sammenheng. En skulle ønske at alt gikk uten noen restriksjoner, men slik er ikke verden. Vi vet at vi må ha milde restriksjoner for å få til endringer, sa Knut Duesund (Krf), leder for hovedutvalg for samferdsel.

Minimum 25 kroner dagen

Fylkesrådmannen foreslår at minimumstaksten bør være på 25 kroner dagen, og at det skal være gratis å parkere for elbiler og for kjøretøy for bevegelseshemmede med parkeringsbevis.

Deler av et mulig overskudd fra ordningen skal øremerkes tiltak som motiverer og legger til rette for miljøvennlige reiser. Mulighetene for å lade elbil skal utbedres i forbindelse med at avgiftsparkering blir innført.

 

– Ikke avgift på parkering utenfor Grenland

Da hovedutvalg for samferdsel behandlet saken tidligere i måneden, la de inn flere tiltak i tillegg til de som lå i fylkesrådmannens forslag. Et av vedtakspunktene er at det ikke skal innføres parkeringsavgifter på fylkeskommunens virksomheter utenfor Grenland.

De foreslo også at minimum seks prosent av parkeringsplassene ved de ulike virksomhetene skal tilrettelegges for lading av elbiler. De ønsker også at det skal arbeides med å få på plass tilstrekkelig innfartsparkering for å tilrettelegge for de som skal reise videre med kollektivtransport.

– Jeg tror det er så enkelt at hvis vi skal redde verden kreves det noen tiltak på veien. Dette er et lite tiltak som blant annet bygger opp under det vi er med på i Bypakke Grenland, og under Paris-avtalen, sa Terje Riis-Johansen (Sp).

Også Knut Duesund var opptatt av at tiltakene var knyttet til Bypakke Grenland:

– Vi kan ikke få penger fra staten for å få folk til å bruke bussen, og ikke medvirke selv. Vi må gjøre noe med det, og det gjør vi nå - på en mild måte. Jeg tror dette vil gi resultater, sa han.

 

Her blir det parkeringsavgift

Dersom fylkestinget følger fylkesutvalgets behandling, vil ordningen bli innført ved parkeringsplassene på fylkeshuset, Skogmo videregående skole og Hjalmar Johansen videregående skole. Parkeringen ved Skien videregående skole blir del av den felles parkeringsordningen på Klosterøya.

Porsgrunn videregående skole og Bamble videregående skole skal bygges om, og er aktuelle for ordningen etter at de er ferdigstilt. Tannklinikkene er ikke vurdert som aktuelle, fordi disse per i dag leier lokalene sine.

7 millioner kroner er foreslått satt av til nødvendig utstyr for å få på plass løsningen. Det er også bevilget 4,5 millioner kroner til flere ladepunkter til elbil.

Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt ti stemmer mot fire stemmer.

Saken behandles endelig i fylkestinget neste uke.