Vil du bli vår nye fylkesrådmann?

Av: Tom Marius Lorier Holen, Eva Susanne Drugg / Publisert: 25.01.2018 / Oppdatert: 21.03.2018

Her finner du teksten i stillingsutlysningen.

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Marit Mellem, tlf. 905 46 532 eller Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522, eller fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes, tlf. 916 33 552 eller fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid, tlf. 976 98 619.

Søknad med CV kan du sende til marit.mellem@habberstad.no innen 18. februar 2018.

Hovedoppgaver

 • Lede en omstillingsprosess og utvikle en ny organisasjon, for deretter å tiltre som fylkesrådmann i 2020
 • Bygge en organisasjon med sterk felleskapskultur og et godt arbeidsmiljø
 • Bidra til å utvikle fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og etablere gode relasjoner med kommunene, næringslivet og andre aktører i regionen
 • Sikre en bærekraftig, økonomisk utvikling
 • Være pådriver for utvikling og nyskaping av fylkeskommunale tjenester
 • Posisjonere den nye fylkeskommunen og gripe mulighetsrommet som ligger i regionreformen
 • Levere resultater i tråd med politiske vedtak
 • Sørge for godt samspill mellom politikk og administrasjon
 • Omsette politiske vedtak til handling

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå
 • Bred ledererfaring fra kompetanseorganisasjoner, fortrinnsvis fra en politisk styrt organisasjon
 • God erfaring med økonomisk styring, med dokumenterbare resultater
 • Gode resultater fra omstillings- og endringsprosesser
 • Ledererfaring i grenseflaten mellom politikk og administrasjon

Personlige egenskaper

Vi søker en sterk og engasjert kultur- og relasjonsbygger. Din lederstil er inkluderende, synlig og tydelig, med gode kommunikasjonsevner.

Du evner å skape motivasjon og legge til rette for utvikling og innovasjon. Vi vektlegger dine strategiske og analytiske evner, samtidig som du er handlekraftig.