Store endringer kommer - imens blir det stramme rammer

Av: Tania Ripoll / Publisert: 06.06.2018 / Oppdatert: 06.06.2018
Foto: Hanna Hekkelstrand/Telemark fylkeskommune
Åpne

Derfor er det behov for fortsatt stram styring på fylkeskommunens økonomi.

Grunnlag for budsjettarbeidet

I dag behandlet fylkestinget utfordringsnotat for 2019–2022. Utfordringsnotatet, som tidligere ble kalt lagtidsprioriteringer, er fylkeskommunens strategiske styringsdokument, og skal gi et styringssignal til arbeidet med det kommende budsjettet og økonomiplanen. Notatet er ment som et grunnlag for politikernes diskusjon om retning for økonomiplanen.

– Organisasjonene viser vilje til omstilling og endring. Vi kommer ikke til å legge inn noen endringer, og legger utfordringsnotatet til grunn for budsjettarbeidet, sa Tone Berge Hansen (Ap).

Mye usikkert - men lavere inntekter

Mulige nye oppgaver fra ekspertutvalget, overføring av sams vegadministrasjon til fylkeskommunen og sammenslåingen med Vestfold innebærer potensielt store endringer for fylkeskommunen, men nøyaktig hva som kommer vet vi ennå ikke. Det vi derimot vet er at elevtallet fortsetter å synke frem til 2019, og at vi derfor får mindre penger fra staten.

Slik har det også vært de siste årene, og fylkeskommunen har strammet kraftig inn på budsjettene, noe man har merket i alle sektorer.

– Vi har et utfordringsnotat som peker på det vi allerede vet, at økonomi er en utfordring. Vi snakker mange elever ned de siste 5 åra, og det gjør noe med inntekten, sa Maja Foss Five (Ap)

Har nytt godt av uventet høy skatteinngang - men nå er det slutt

Samtidig har fylkeskommunen flere år på rad nytt godt av at skatteinngangen har vært høyere enn forventet i statsbudsjettet, slik at vi allikevel har gått i pluss ved årets slutt.

Nå er imidlertid den tiden over, i følge regjeringen, som mener man fra 2018 vil få betydelig lavere skatteinntekter. Samtidig forventes endringene i fylkeskommunenes inntektssystem å gi lavere inntekter. Dette kombinert med lavere overføringer som følge av elevtallsnedgangen, vil gi betydelig reduserte rammer i tiden fremover.

Krever stramme rammer

Hovedutfordringen for fylkeskommunen fremover er derfor å tilpasse driften i tråd med dette. Derfor er stram økonomistyring, effektivisering og bedre ressursbruk nødvendige forutsetninger for en bærekraftig økonomi i Telemark fylkeskommune framover.
Dette var essensen i utfordringsnotatet som ble behandlet av fylkestinget.

– Det er ingen av oss som har noen enkle svar på hvordan møte dette, og ingen som syns at det å kutte er morsomt. Det er ingen som tror vi kan komme ned på det driftsnivået uten at det har konsekvenser, sa Terje Riis-Johansen (Sp) i debatten.

– Sammenslåingen med Vestfold har hovedprioritet

I 2019 vil forberedelsene til sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune ha hovedprioritet. Dette omfatter avvikling av den gamle fylkeskommunen, og en omfattende arbeidsinnsats for å etablere den nye.

Det er ikke tatt hensyn til merkostnader for og merarbeid med regionreformen i tidligere økonomiplaner. Økonomisjef Marianne Savio forteller at det tvert imot er det lagt opp til ytterligere reduksjoner i de administrative ressursene.

– Det er ikke realistisk å gjennomføre disse innsparingene fullt ut som planlagt, men omfanget av ressursbehovet er foreløpig usikkert, sier Savio.

Her kan du kan lese sakspapirene til saken.