Støtte til grønt skifte

Av: Kalle Seip / Publisert: 18.05.2018 / Oppdatert: 22.05.2018
Grønne planter vokser i reagens
Foto: Chuttersnap on Unsplash
Åpne

– Telemark har historisk hatt betydelige miljøutfordringer. Men i dag er vi blant de fremste i landet på miljø- og renseteknologi. Fylkeskommunen ønsker å være med på å videreutvikle det fortrinnet regionen har skaffet oss. Derfor legger vi vekt på å støtte tiltak som bidrar til det grønne skiftet, sier leder i hovedutvalg for næring, Jørund A. Ruud (AP).

Grønn infrastruktur

Størst innhugg i potten til grønt skifte gikk SINTEF Tel-Tek. De fikk av hovedutvalget tilsagn om tilskudd på totalt 1,6 millioner kroner.

Pengene til SINTEF Tel-Tek skal gå til et prosjekt som skal øke kunnskap om støtte-infrastruktur knyttet til ulike klimatiltak i prosessindustrien.

Lagring av karbon

– Yara og Norcem har satset store ressurser på karbonfangst. Men fangsten må også fraktes og lagres, forklarer Ruud.

SINTEF Tel-Tek i Porsgrunn skal sammen med samarbeidspartnere søke å avdekke forutsetninger for, og kostnader knyttet til, den støtte-infrastrukturen som skal til ved gjennomføringen av tiltak som skal redusere utslipp.

Skape ny industri

En ikke ubetydelig sum ble i samme møte gitt til medlemsorganisasjonen Green Business Accelerator 2.0. De får 990.000 kroner i tilskudd fra hovedutvalg for næring til et prosjekt som knytte sammen internasjonale aktører og medlemsbedrifter. Gjennom dette prosjektet er målet å prøve ut og skape industri av ny, grønn teknologi i regionen i samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge.

Kapital til gode ideer

– Green Business Accelerator gir støtte til miljøvennlige bedrifter og bedrifter som utvikler miljøteknologi, forteller Ruud.

Bedrifter samarbeider gjerne internasjonalt. Ofte kan de treffe på flinke folk med gode ideer. Mange av dem mangler kapital og ofte også kompetanse og/eller miljøer som kan omsette ideene til handlinger, eller endog bedrifter.

– GB Accelerator søker å sette disse i kontakt med miljøer her. Gjennom et samarbeid kan gode ideer videreutvikles og kanskje industrialiseres. På den måten kan vi oppnå gjensidig næringsutvikling.

Bedre ressursbruk

Hovedutvalget for næring bevilget en million kroner i tilskudd i til finansieringen av et professorat innenfor «Autonome systemer i transport- og prosessindustri» ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hovedmålet er å utvikle teknologi som bidrar til bedre ressursbruk.

Et eksempel på autonome systemer kan være en selvgående lastebåt fra Herøya til Brevik.

– Når den går på batterier basert på grønn elektrisitet, er det miljøvennlig og i tråd med fylkeskommunens vektlegging av et grønt skifte.

Hjelp til staten

Rådmannens hovedforslag var en bevilgning på 6 millioner kroner, men hovedutvalget gikk samlet inn for rådmannens alternative forslag på en million.

– Universitetet er en statlig institusjon, som det er rimelig at staten støtter økonomisk. Men vi valgte likevel å hjelpe til litt, sier Ruud.

Her kan du lese mer om universitets satsing på forskning på autonome systemer.