Slik blir skoletilbudet til neste år

Av: Hanna K. Hekkelstrand, Tania Ripoll / Publisert: 27.04.2018 / Oppdatert: 06.05.2018
elever og lærer jobber ved datamaskin
For at flest mulig skal få sine ønsker oppfylt har hovedutvalg for kompetanse gjort noen justeringer i skoletilbudet for neste år.
Foto: Stina Glømmi
Åpne

91% av elevene fikk førstevalget sitt oppfylt. Hovedutvalg for kompetanse har vedtatt følgende justeringer etter prøveinntaket:

Vanskelig med idrettsfag

Det er mange søkere til idrettsfag, men behovet for plasser er usikkert ettersom mange elever både søker offentlige videregående skoler og på Toppidrettsgymnaset. Alle som hadde idrettsfag på Porsgrunn videregående skole som førstevalg fikk sitt ønske oppfylt, og det blir i år opprettet to klasser ved skolen.

Mange søker påbyggsfag

Ved tilbudet på Vg4 påbygg på Hjalmar Johansen videregående skole dobles antallet plasser fra 30 til 60. Grunnen til dette er høye søkertall til påbyggsåret etter fullført fagutdanning,

Vg1 studiespesialisering ved Skien videregående skole får 40 nye plasser, og økes dermed fra 150 til 190 plasser.

Også på Vg1 naturbruk i Nome har søkertallene vært høye i år, og tallet på plasser økes fra 45 til 60.

 

Lave søkertall på medier og kommunikasjon

På grunn av få primærsøkere på medier og kommunikasjon reduseres elevantallet fra 60 til 30 for Vg1 ved Hjalmar Johansen videregående skole.

Vest-Telemark avdeling Seljord hadde bare fire primærsøkere til 30 plasser ved Vg3 i medier og kommunikasjon og tilbudet blir dermed ikke igangsatt i år, blant annet fordi det er vanskelig å skape et godt læringsmiljø med så få elever. Det er ledige plasser på Vg3 innen samme fagfelt på andre skoler i fylket.

 

Ikke restaurant- og matfag i Seljord neste skoleår

Lave søkertall på Vg1 restaurant og matfag på Vest-Telemark avdeling Seljord, gjør at det heller ikke blir tilbud innen dette faget i Seljord i skoleåret 2018/2019.

Endring i skoletilbudet på grunn av plassmangel  

Både Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 helsearbeiderfag på Bamble videregående skole økes med 15 plasser, slik at de får henholdsvis 45 og 30 plasser. Grunnen til at det opprettes en ekstra Vg2-klasse her er høye søkertall til Skogmo videregående skole, der plassbegrensning gjør det vanskelig å opprette flere klasser.

 

Kombinasjonsklasser

I tillegg videreføres tilbudet med kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige både på Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skogmo og Nome videregående skoler. Kombinasjonsklasser var en ny ordning høsten 2017, og er et tilbud for elever som har kommet til Norge og som skal inn i videregående skole, men som ikke har det faglige grunnlaget til å klare et vanlig løp. Gjennom kombinasjonsklassene får de et tilbud på videregående skole, men med grunnskoleundervisning, og muligheten til å hospitere i videregående klasser. Totalt ser det ut til å bli ni kombinasjonsklasser med femten plasser i hver neste skoleår.