Skal kartlegge hvordan ungdommene har det

Av: Hanna Hekkelstrand / Publisert: 27.02.2018 / Oppdatert: 28.02.2018
Illustrasjonsfoto av blide barn
Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
Åpne

I undersøkelsen stilles det spørsmål om ulike sider ved de unges livssituasjon og livsstil. Det handler om alt fra forholdet til venner og familie, økonomi, levekår, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner samt fysisk og psykisk helse.

Undersøkelsen gir en større forståelse av ungdommenes mestringsområder og utfordringer og er derfor en gavepakke til alle som jobber for å bedre ungdommenes helse og levekår.

Spent på utviklingen

Dette er andre gang Telemark er koordinert i en slik ungdomsundersøkelse. Det blir derfor svært spennende å se hvordan utviklingen har vært siden 2015.

Resultatene fra undersøkelsen i 2015 viste at de fleste ungdommer i Telemark har det godt i hverdagen, at mange trives på skolen, og at bruken av alkohol og tobakk har gått ned. Samtidig kom det fram at mange unge sliter psykisk, er ensomme, og at mange har prøvd hasj. 

«Ung i Telemark 2018» er et samarbeidsprosjekt mellom alle kommunene i Telemark, Kompetansesenter rus – region sør (KoRus), Telemark Fylkeskommune, Elevorganisasjonen, Telemark Ungdomsråd og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Les mer om Ung i Telemark her