Særdeles utfordrende statsbudsjett

Av: Hanna K. Hekkelstrand, Kristine Mellefoss, Tania Ripoll / Publisert: 08.10.2018 / Oppdatert: 08.10.2018
Sven Tore Løkslid portrett
Foto: Tom Riis
Åpne

I forslaget til statsbudsjett for 2019  er det mindre penger til næringsutvikling, videregående skoler og veier i Telemark.

– Kutt i disse tilbudene blir ekstra krevende når vi nå samtidig gjennomfører den største omstillingsprosessen fylkeskommunene har stått ovenfor noensinne. Regionreformen er krevende i seg selv. Å måtte kutte i tilbud midt i denne prosessen blir særdeles utfordrende, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Fylkesrådmannen overrasket over kutt

Også fylkesrådmannen er overrasket over kutt i bevilgningene.

– Det er en svært krevende å skulle drifte dagens fylkeskommune samtidig som vi bygger en ny. Forslaget om nullvekst betyr i praksis kutt, og det er ikke det vi trenger nå, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Kutt til distriktsutvikling

Forslaget til statsbudsjett innebærer 15,8 millioner mindre til næringsutvikling i distriktene.Nå må Stortinget kjenne sin besøkelsestid, sier fylkesordfører Løkslid:

– Dette er 16 millioner kroner som skulle vært brukt på å skape arbeidsplasser i hele Telemark. Her må Stortinget komme på banen, sier han.

Overføring av vegadministrasjon bekreftes

Regjeringa bekrefter i statsbudsjettet at den delen av sams veiadministrasjon som gjelder fylkesveiene, i sin helhet overføres til fylkeskommunene.

– Dette er gode signaler fra regjeringen, sier Løkslid, og føyer til at fylkeskommunen er klare til å ta imot vegadministrasjonen.

Kutt for Telemarkskanalen

Fylkesordføreren er blant annet bekymret for kutt i bevilgningene til Telemarkskanalen.

– Til tross for at det er tverrpolitisk enighet på Telemarksbenken om å prioritere kanalen, ser det ut til at det kun er satt av fire millioner til Telemarkskanalen neste år, mot 10 millioner i fjor. Vi setter vår lit til at Stortinget korrigerer dette, sier fylkesordføreren.

Bratsbergbanen ferdigstilles

En positiv nyhet er at regjeringen slår fast at Bratsbergbanen skal ferdigstilles i 2019.

– Dette er en gledelig nyhet, og noe vi har jobbet hardt for i en årrekke. Jeg oppfatter at regjeringa her gir klar ordre til Bane Nor om å ferdigstille elektrifiseringen av Bratsbergbanen, få til i mange år. Det er en klar bestilling til Bane Nor om å ferdigstille elektrifiseringen, og jeg forutsetter at Bane Nor nå følger opp denne bestillingen, sier Løkslid

Riksvei 41 prioritert

Riksvei 41 er svært viktig for Vest-Telemark og var vesentlig i fylkeskommunens innspill til Nasjonal transportplan. Dette gir nå resultater:

– Midler til Spjotsodd bru og trafikksikkerhet på riksvei 41 tildeles som forventet. Det er vi glade for, selv om det fortsatt gjenstår mye på denne strekningen. Det er også satt av noe midler til planlegging av utbedringer på E134 fra Saggrenda til Elgsjø. Her forventer vi at Statens vegvesen utvider bevilgningene og planlegger helt frem til Gvammen, fastslår Løkslid.

Telemark ikke prioritert

Fylkesordførerens foreløpige oppsummering er at Telemark dessverre ikke ser ut til å være prioritert i neste års statsbudsjett.

– Det skjer skjer svært mye bra i Telemark for tiden. Vi har økt gjennomføring ved de videregående skolene, vi satser stort på fylkesveier, arbeidsledigheten går ned og nye og spennende næringsprosjekter etableres over hele fylket. Telemark ligger fortsatt under landsgjennomsnittet på flere områder. Vi skulle derfor gjerne sett at regjeringen bidro med statlig drahjelp i stedet for reduserte bevilgninger. Bildet er ikke svart-hvitt, men summen av alle de små kuttene gjør at vi jobber motstrøms i et stadig mer krevende bilde, sier fylkesordføreren Sven Tore Løkslid.

Forventer friske midler til nye oppgaver

Fylkesrådmann Evy Anni Evensen deler hans bekymring.

– Vi forventet at statsbudsjettet skulle inneholde signaler om midler i forbindelse med de nye oppgavene som fylkeskommunen etter alle solemerker skal få. Når statsbudsjettet ikke inneholder dette, forventer vi at friske midler følger de nye oppgavene. Dersom det motsatte blir tilfelle vil vi heller ikke bli i stand til å levere de tjenestene som staten bestiller fra oss, sier Evensen.