Renate Mentzoni Aaraas blir nytt mobbeombud

Av: Hanna K. Hekkelstrand / Publisert: 08.06.2018 / Oppdatert: 08.06.2018
Mobbeombudet skal bidra til at barn, elever og foreldre får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole
Foto: Dan Riis
Åpne

Saken ble behandlet i fylkestinget onsdag 6. juni, og Mentzoni Aaraas fikk tilbud om stillingen dagen etter.

– Mobbing har utviklet seg til et samfunnsproblem, og jeg syns det er viktig å se ting i sammenheng. For eksempel hvordan mobbing kan føre til skolevegring eller at ungdommer dropper ut, og hvordan mobbing henger sammen med psykisk helse. Jeg tror også det er viktig at disse barna og ungdommene får en anerkjennelse av at de har vært utsatt for noe som ikke er greit, sier hun.

Skape trygge læringsmiljø

Mobbeombudet skal bidra til at barn, elever og foreldre får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole, og i samarbeid med elev- og lærlingeombudet bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt rettighetene sine til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring.

Mentzoni Aaraas jobber for tiden som pedagogisk-psykologisk rådgiver i Midt-Telemark PPT.

– I den jobben jeg har i dag har jeg sett hvor skadelig mobbing er for de barna som blir utsatt for det. Det å skape gode og trygge læringsmiljø er veldig viktig, helt fra barnehagen og gjennom grunnskolen og videregående opplæring, sier hun.

Mentzoni Aaraas vil tiltre i stillingen 20. august i år.

Renate Mentzoni Aaraas

Renate Mentzoni Aaraas blir nytt mobbeombud i Telemark. 


Foto: Privat
Åpne