Rekordbeløp til kulturminner i Telemark

Av: Hanna K. Hekkelstrand / Publisert: 22.03.2018 / Oppdatert: 24.03.2018
Restaureringstømrer Hans Maremsrud leder prosjektet.
Foto: Eivind Falk, Norsk håndverksinstitutt
Åpne

Aldri før har så mye penger blitt tilført kulturminner i Telemark fra Riksantikvarens ulike tilskuddsordninger.

– Dette bidrar til verdiskaping i bred forstand. Kilder til kunnskap og viktige felles kulturverdier blir sikret for fremtiden, og håndverksnæringen og opplevelsesnæringene vil som en konsekvens tjene på dette, sier en fornøyd Braa Norli.

Mange prosjekter

Telemark har flest fredede kulturminner i landet, og er dermed også blant de fylkene som får mest i tilskudd. Kultarv i fylkeskommunen har i år fått hele 11 millioner kroner til fredede kulturminner i privat eie. Disse er nå fordelt ut til 34 ulike istandsettingsprosjekter rundt i fylket fra Kragerø til Tinn og Vinje.

Kulturminner der behovet for istandsetting er stort har blitt prioritert. I år er det blant annet flere takutbedringer som er blitt tilgodesett.

Mye til verdensarvområdet

Posten som skal ivareta Norges åtte verdensarvsteder gir rekordhøye 18,2 millioner kroner til verdensarven Rjukan-Notodden. Mesteparten av dette går til det store prosjektet med istandsettelse av Mandheimen på Rjukan etter brann.

Rjukanbanen med fartøyene har egne poster. Rjukanbanen får i år 11,2 millioner og Tinnsjøfergene 3,9 millioner kroner. Årets store og kostnadskrevende prosjekt her er istandsettelsen av Slippen på Tinnoset. Fartøyene er avhengige av den for å kunne bli satt i stand og sertifisert for turisttrafikk. 

Alle prosjektene med unntak av fartøyene følges opp av kulturarv i Telemark fylkeskommune.