Porsgrunn videregående samles på sør

Av: Hanna K. Hekkelstrand, Tania Ripoll, Eva Susanne Drugg / Publisert: 06.12.2018 / Oppdatert: 06.12.2018

Det innebærer at de tidligere planene om å samle skolen på avdeling nord blir stoppet. Del av bakgrunnen var at det har blitt oppdaget kvikkleire der nybygget skulle stå.

–Kunne blitt kostbart

Rådmannen anbefalte derfor ikke å gå videre med planleggingen av utbygging ved Porsgrunn nord, med bakgrunn i fare for miljø og økte kostnader.

–Det er bra at rådmannen trekker i nødbremsen og sier fra når nye oppdagelser er gjort. Vi ønsker ikke et nytt Lilleelvkryss, og dette kunne blitt et veldig kostbart prosjekt. Så vi er glad for et alternativt forslag som viser at det er fullt mulig å levere det vi har bestilt, bare ved å snu det litt på hodet, sa hovedutvalgsleder Maja Foss Five under debatten.

 

Fagskolen til Porsgrunn nord

Samlokaliseringen på avdeling sør innebærer at Fagskolen i Telemark flytter inn på Porsgrunn nord.

Dette gjorde at Høyre stemte for forslaget. Senterpartiet stemte mot, med begrunnelse i fylkeskommunens stadig trangere økonomi.

–I fjor stemte vi og nesten hele borgerlige fløy mot forslaget om store utbygginger i Porsgrunn og i Bamble. Men vi er veldig opptatt av at Fagskolen skal få gode lokaler. Når Fagskolen er bakt inn i en pakke for Porsgrunn videregående skole er det vanskelig for oss å stemme imot, men vi deler Senterpartiets bekymring, sa Gunn Marit Helgesen.

–Senterpartiet mener fremdeles at det ikke er tiden for å igangsette flere byggeprosjekter. Vi foreslår derfor å ikke iverksette utbygging ved Porsgrunn videregående skole nå. Vi har et alvorlig stramt budsjett, og vi må ha penger til lærere, og penger til å drive for, sa SP-leder Terje Riis Johansen.

 

Skal ikke koste mer

– Det å ikke bygge ut til en stor samla videregående skole på nord, men heller flytter fagskolen dit, og bruke den gamle fagskolen med et tilbygg til nye Porsgrunn videregående skole gjør at vi kan bygge innenfor den samme økonomiske rammen. Arbeidet som allerede er gjort er ikke forgjeves, sa Foss Five.

Utbyggingsprosjektet har en økonomisk ramme på 257 millioner 2018-kroner, og skal etter planen være ferdig til skolestart høsten 2022. Etter utbyggingen skal skolen ha plass til 1145 elever.