Millioner til næringsutvikling i Telemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 09.11.2018 / Oppdatert: 09.11.2018
Dronefoto av Klosterøya, mot Skien
Tilskuddene finansieres delvis ved det som heter regionale utviklingsmidler, mens noen av tilskuddene dekkes av fylkeskommunens egne midler.
Foto: Dag Jenssen
Åpne
Portrett av Jørund A. Ruud

– Hovedutvalgets saker hadde stor bredde denne gang. I sum viser de at det skjer gledelig mye spennende næringsutvikling i Telemark! Vi støtter videreutvikling av reiselivsdestinasjoner som Morgedal, og ideer med stort potensiale som Telemarksvegen, sier hovedutvalgsleder Jørund Ruud, og legger til:

– Samtidig ser vi at eksempelvis Telemarksveka, KRAFT i Nome og Møtestad Morgedal kan ha interessante felles berøringspunkter som det kan være mulig å ta ut store synergieffekter av.

Disse får støtte

  • Visit Telemark, til podcast som skal styrke markedsføring av Telemark, 220 000 kroner
  • Visit Telemark, Telemarksveka 2019, TV-sendt destinasjonsmarkedsføring, 650 000 kroner
  • Kragerø Cowork, kompetansehevende tiltak for å utvikle gründermiljøet i Kragerø, 200 000 kroner
  • Nissedal kommune, Telemarksvegen som opplevelsesevei, reiselivskonsept på veien fra Birkenes til Seljord, 400 000 kroner
  • Nome kommune, prosjektet KRAFT, skal ta i bruk nye, forskingsbaserte metoder for å koordiere arrangementer, salg og markedsføring av kulturprodukter, så produsenter kan utvikle seg på en bærekraftig møte, 600 000 kroner
  • Møtestad Morgedal, til blant annet aktiviteter, “verdas største vogge” ved innkjøringa til Morgedal sentrum med infosenter, 535 000 kroner
  • Universitetet i Sørøst-Norge,Value2Sea, internasjonalt prosjekt som skal bidra til økt fokus, bevisstgjøring og konkretisering av tiltak for å nå målet om godsoverføring til mer miljøvennlige transportformer på sjø og land, 600 000 kroner

Tilskuddene finansieres delvis ved det som heter regionale utviklingsmidler, mens noen av tilskuddene dekkes av fylkeskommunens egne midler.

Vil støtte ulike næringsklynger

Industrial Green Tech og og Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway ble begge annonsert av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen som nye ARENA-klynger i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters denne uken.

– Ekstra gledelig og treffsikkert var det at vi nettopp i møtet vårt gikk inn for økonomisk støtte til to prosjekter som ble tatt opp som nye ARENA-klynger samme uka som vi hadde møtet, forteller Ruud.

Telemark Offshore har søkt midler for å etablere klyngeprosjektet Industrial Green Tech, som skal bidra til at Grenland skal bli verdens første klimapositive industriregion. Hovedutvalget ønsker å støtte prosjektet med 750 000 kroner.

Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway har søkt om tilskudd til et prosjekt om utvikling av innovasjon- og næringsklynge SAMS. Målet til prosjektet er å bidra til at norske bedrifter utvikler systemer for autonom mobilitet i det internasjonale markedet, som skal resultere i norsk verdiskaping. Autonom mobilitet kan for eksempel være selvkjørende båter. Hovedutvalget ønsker å bevilge 950 000 kroner til prosjektet.

– Nasjonal anerkjennelse

– Å bli tatt opp i ARENA-programmet er en sterk nasjonal anerkjennelse av at vi i Grenland og Telemark har industrielle miljøer som ligger helt i toppskiktet hva angår framtidstenking og -satsing. Vi vet jo at vi har dette, på så mange områder, men det er viktig at nasjonale myndigheter erkjenner og anerkjenner Telemarks og Grenlands posisjon også i så måte, sier han.

Disse sakene oppfyller ikke kriteriene til å få regionale utviklingsmidler, men hovedutvalget ser på tiltakene som veldig gode og spennende. Politikerne har derfor sendt sakene videre til fylkesutvalget, og ber om at fylkeskommunens egne utviklingsmidler brukes for å imøtekomme søknadene. Hovedutvalget har dekning i sitt budsjett for å støtte disse dette, så fylkesutvalget trenger bare å nikke til bruken av midlene, ikke lete etter ekstrabevilgninger.

IKT Telemark har også søkt midler, for å etablere en innovasjonsklynge som skal jobbe med bærekraft knyttet til digitalisering. Hovedutvalget ønsker å støtte prosjektet med 800 000 kroner. Denne saken skal også behandles i fylkesutvalget, som har møte onsdag 21. november.

Du finner saksframleggene og vedtakene her