Jan Sivert Jøsendal tilsatt som prosjektleder og fylkesrådmann

Av: Hanna K. Hekkelstrand, Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 30.04.2018 / Oppdatert: 30.04.2018
Jan Sivert Jøsendahl, prosjektleder for det nye fylket
Foto: Tania Ripolll
Åpne

Det ble enstemmig vedtatt da fellesnemnda hadde ekstraordinært møte 25. april. Jøsendal starter på jobben 1. august.  

– Svært dyktig mann

Tilsettingsutvalget, ledet av fylkesordførerne i henholdsvis Vestfold og Telemark i samarbeid med tillitsvalgte og konsulentselskapet Habberstad, har håndtert rekrutteringsprosessen.

– Vi er svært glade for at Jan Sivert Jøsendal blir ny prosjektleder og fylkesrådmann i det nye fylket. Hans erfaring med prosjektledelse, utviklings- og endringsarbeid vil være svært nyttig i prosessen med å bygge det nye storfylket, sier Rune Hogsnes, fylkesordfører i Vestfold og leder i fellesnemnda.

Også fylkesordfører i Telemark og nestleder i fellesnemnda Sven Tore Løkslid mener Jøsendal er den riktige personen for jobben:

– Vi er inne i en svært spennende tid, der en ny og styrket fylkeskommune skal rigges til å ivareta det nye fylkets interesser enda bedre enn vi gjør hver for oss i dag. Regionreformen gir oss en unik mulighet, og jeg er overbevist om at Jøsendal er riktig mann til å løse denne spennende og særdeles viktige oppgaven, sier Løkslid.

 

Tillitsvalgte fornøyde med tilsettingsprosessen

Hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet i Telemark, Morten Kleiv, og Monica Hansen fra Fagforbundet i Vestfold har representert organisasjonene i tilsettingsprossen. De er fornøyde med tilsettingsprosessen:

– Prosessen har vært ryddig og grundig. Vi ønsker ny prosjektleder/rådmann velkommen til en mangfoldig organisasjon, og ser frem til et tett og fruktbart samarbeide mot ny fylkeskommune i 2020, sier Monica Hansen.  

Ekspert på omstilling

Jøsendal kommer fra stilling som utdanningsdirektør i Drammen kommune. Han har tidligere jobbet som avdelingsdirektør i KS, rådgiver i PwC, universitetslektor ved Universitetet i Oslo og som lærer og skoleleder i grunnskolen.

Nå står altså bygging av ny fylkeskommune for tur:

–  Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Vestfold og Telemark bærer med seg rike tradisjoner, stolthet og omstillingsvilje. Det er et privilegium å få lede sammenslåingsprosessen og den nye regionen i nært samarbeid med ambisiøse politikere og dyktige ansatte, og jeg er overbevist om at vi i fellesskap skal utvikle en ny region som bærer med seg det beste fra begge fylkene, sier Jan Sivert Jøsendal.

Jøsendal understreker at det også venter mye hardt arbeid, for det er mange forhold som må avklares, avstemmes og besluttes før den nye regionen ser dagens lys 1. januar 2020.

– Det handler ikke minst om felles kulturbygging som må utvikles med bakgrunn i åpenhet, tillit og en felles vilje til å utvikle enda bedre tjenester for innbyggerne i Vestfold og Telemark, utdyper han.

I løpet av sin yrkeskarriere har organisasjons- og ledelsesutvikling, kvalitets- og prosessledelse vært et gjennomgangstema for Jøsendal. Han har jobbet med omstillingsarbeid og utviklingsarbeid, og da særlig i offentlig sektor. Den nye prosjektlederen har også solid styreerfaring, redaktørerfaring og erfaring med å lede ulike nasjonale ekspertutvalg.