Innfører parkeringsavgift

Av: Eva Susanne Drugg, Tania Ripoll / Publisert: 25.04.2018 / Oppdatert: 25.04.2018
Biler på parkeringsplass ved fylkeshuset i Skien
Ordningen blir innført ved parkeringsplassene på fylkeshuset, Skogmo videregående skole og Hjalmar Johansen videregående skole. Parkeringen ved nye Skien videregående skole blir del av den felles parkeringsordningen på Klosterøya.
Foto: Lene Sjølie
Åpne

Politikerne i fylkestinget behandlet saken om parkeringsavgift ved fylkeskommunens virksomheter onsdag.

Målet med å innføre parkeringsavgift er å redusere bilbruken, og få flere til å reise miljøvennlig til jobb, med for eksempel buss, sykkel eller ved å gå der dette er mulig.

Symbolpolitikk eller adferdsendring?

– Vi ønsker å påvirke innbyggerne til å velge gange, sykkel og kollektiv. Dette er litt sånn: hva gjør vi i eget reir? sa Tone Berge Hansen (A).

– Jeg synes dette er symbolpolitikk fordi det utgjør veldig lite i den totale sammenhengen i Grenland. Vi må ta det innover oss at for veldig mange er det ikke gode alternativer til å bruke privatbil, sa Edvard Mæland (H).

Dette mente Ådne Naper (SV) var for lettvint:

– Isolert vil alle tiltak virke små, og lett å bagatellisere, sa Ådne Naper (SV), og pekte på at Grenland har et av landets aller beste busstilbud.

– Gratis parkering på arbeidsplassen er noe av det som gjør at folk ikke bruker kollektivtilbudet, sa leder for hovedutvalg for samferdsel, Knut Duesund (Krf), og fikk støtte av Terje Riis-Johansen (SP), som påpekte at vi har et ansvar for klima både som følge av Bypakke Grenland og Paris-avtalen.

Sosial angst gjør at noen ikke kan ta buss

Bård Hoksrud (Frp) påpekte at det er flere grupper som må reise med egen bil.

– Det er faktisk noen av forskjellige grunner som ikke kan reise kollektivt, fordi man har sosial angst for eksempel.

Alternative forslag

Riis-Johansen fremmet forslag om å åpne for muligheten for å få fritak fra avgiften som følge av manglende busstilbud, men forslaget fikk bare 14 stemmer og falt dermed.

Mæland fremmet forslag om å gå i mot parkeringsavgift, og hvis parkeringsavgift skulle bli vedtatt, at fylkeskommunen skulle dekke kostnadene til ansatte.

25 kroner dagen og ingen avgiftsparkering utenfor Grenland

Fylkestinget vedtok fylkesutvalgets innstilling, som blant annet innebærer:

  • Minimumstaksten bør være på 25 kroner dagen
  • Det skal være gratis å parkere for elbiler og for kjøretøy for bevegelseshemmede med parkeringsbevis
  • Overskudd fra ordningen skal øremerkes tiltak som motiverer og legger til rette for miljøvennlige reiser
  • Mulighetene for å lade elbil skal utbedres i forbindelse med at avgiftsparkering blir innført
  • Fylkesutvalget anbefalte i forrige uke at det ikke skal innføres parkeringsavgift på fylkeskommunens virksomheter utenfor Grenland
  • Minimum seks prosent av parkeringsplassene ved de ulike virksomhetene tilrettelegges for lading av elbiler
  • Det skal også arbeides med å få på plass tilstrekkelig innfartsparkering for å tilrettelegge for de som skal reise videre med kollektivtransport

Du kan se hele debatten i opptak her

Her blir det parkeringsavgift

Ordningen blir innført ved parkeringsplassene på fylkeshuset, Skogmo videregående skole og Hjalmar Johansen videregående skole. Parkeringen ved nye Skien videregående skole blir del av den felles parkeringsordningen på Klosterøya.

Porsgrunn og Bamble videregående skoler skal begge bygges om, og er aktuelle for ordningen når er ferdige. Tannklinikkene er ikke vurdert som aktuelle, fordi klinikkene per i dag leier lokalene sine.

Parkeringsavgiften vil trolig innføres i løpet av skoleåret 2018/2019.

Du finner saksdokumenter her