Her kommer det ny asfalt

Av: Hanna K. Hekkelstrand, Eva Susanne Drugg / Publisert: 08.11.2018 / Oppdatert: 08.11.2018
Nærbilde av vei, i Bamble
Det er lagt opp til vedlikehold og asfaltering på veiene for 80 millioner kroner i 2019.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Hvor skal det asfalteres i 2019? Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel behandlet det såkalte dekkeleggingsprogrammet denne uka.

Det er lagt opp til vedlikehold og asfaltering på veiene for 80 millioner kroner neste år, men den endelige rammen vedtas av fylkestingpolitikerne når de skal behandle budsjettet for 2019 i desember. Grunnen til å samferdselsutvalget vedtar dekkeleggingsprogrammet før den endelige rammen er klar er for å sikre best mulig gjennomføring av kontraktinngåing.

– Svært omfattende

 Fylkesveiene er delt opp i tre klasser, «strategisk viktige», «viktige» og «øvrige». Ifølge strategien ATP-Telemark skal «strategisk viktige» fylkesveier prioriteres før «viktige», og

«viktige» før «øvrige».  

– I år la vi mer asfalt enn noensinne. Vi følger opp i 2019 og har et svært omfattende dekkeleggingsprogram. Jeg er spesielt glad for at vi får tatt mange av de veiene som er i kategorien «øvrige», veier med lite trafikk, og som sårt trenger nytt dekke og nødvendig vedlikehold, sier leder for hovedutvalg for samferdsel, Knut Duesund.

Listen under vises strategisk viktige veier, som har 18 veier på lista. Rundt 43 kilometer med vei er kostnadsberegnet til 43 millioner kroner.

 • Lanner–Lillegårdskrysset, 2,6 millioner kroner
 • Fylkesvei 31 Luksefjellvegen–Brekkeby, 1 million kroner
 • Nylende rundkjøring øst, 200 000 kroner
 • Nylende rundkjøring vest 300 000 kroner
 • Tryvann bru–Gjerdemyra E18, 2,3 millioner kroner
 • Tufte–Gjemsø skole, 1 million kroner
 • Kalstad–Kirkegata, 2,7 millioner kroner
 • Hekkensmyr E18–Stathelle fylkesvei 200, 1 million kroner
 • Svanvik–Skyggestein riksvei 36, 300 000 kroner
 • Lanna–Stoadalen, 1,3 millioner kroner
 • Austbø–Vierli. 7,8 millioner kroner
 • Rudsgrend–Tinnoset, 3,5 millioner kroner
 • Nesland–Åmot, 3 millioner kroner
 • Krossli–Holtebru, 3 millioner kroner
 • Tjønnefosss–Lunde, 4 millioner kroner
 • Trytetjennane–Henneseid, 3 millioner kroner
 • Lia–Gautefall, 3 millioner kroner

Viktige veier:

 • Eidanger kirke–Flåtten, 2,3 millioner kroner
 • Eidanger kirke rundkjøring, 250 000 kroner
 • Kjørbekk–Gråtenmoen riksvei 36, 1,7 millioner kroner
 • Skjærgård rundkjøring–Lilletorget fylkesvei 352, 1,4 millioner kroner
 • Skjærgården rundkjøring, 250 000 kroner
 • Dørdal–Bjordam–Akerklova, 3 millioner kroner
 • Sandvann–Reisjå, 1,3 millioner kroner
 • Tokke gr–Straume, 1 millioner kroner

Øvrige veier:

 • Grønnerød–Ballestad, 1,8 millioner kroner
 • Tveitan–Østerå bru, 2,4 millioner kroner
 • Elvestad–Nes, 2,5 millioner kroner
 • Farsjø-Dal, 1,9 millioner kroner
 • Vreimsida, 2,5 millioner kroner
 • Birtedalen, 1,2 millioner kroner
 • Birtedalen, 1 million kroner
 • Bokko–Dale, 2,5 millioner kroner

Det er Statens vegvesen som utfører asfalterer fylkesveger, etter avtale med fylkeskommunen. De inngår avtaler med entreprenører på vegne av Telemark fylkeskommune.

Planlegger flere investeringer de neste årene

I tillegg planlegges det å investere 34,6 millioner i 15 veistrekninger i perioden 2019 til 2022, som i tillegg til å få ny asfalt skal utbedres i selve veikroppen.

 • Lanna - Stoadalen 1 million kroner
 • Tinnoset - Gransherad  2,4, millioner kroner
 • Sam Eydes gate 3,5 millioner kroner

Viktige veier:

 • Levang -Stabbestad 2,9 millioner kroner
 • Lisleherad - Follsjøen 2 millioner kroner
 • Tveiten-Smørklepp 3 millioner kroner
 • Krossen-Haukeligrend 2 millioner kroner
 • Sandvann - Reisjå 2 millioner kroner
 • Tokke gr - Straume 3,4 millioner kroner
 • Nøklegård-vestfold gr. 2,1 millioner kroner
 • Tangen-Heldøla 3 millioner kroner

Øvrige veier:

 • Vinjesvingen-Liosvingen 1 millioner kroner
 • Strand-Yli 2,5  millioner kroner
 • Atrå - Gøysdal 2,2millioner kroner
 • Rognsbru - Solheim 1,6 millioner kroner