– Fornøyd med forslag til nye oppgaver

Av: Tom Marius Lorier Holen, Eva Susanne Drugg / Publisert: 01.02.2018 / Oppdatert: 05.02.2018
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

– Nå er det viktig at Stortinget følger opp disse forslagene og sørger for at de blir gjennomført, sier Løkslid.

Dette er forslagene

Utvalget foreslår å overføre oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater til fylkeskommunene. Blant annet kan fylkeskommunene få forvaltningsansvar for relevante tilskudds- og prosjektmidler innen de ulike oppgaveområdene som blir foreslått å overføres. I dag er disse lagt til ulike departementer, direktorater og fylkesmannen.

Utvalgets forslag kan også føre til nedleggelse av fem statlige institusjoner: IMDi, Kompetanse
Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva, i tillegg til nedleggelse av Bufetat.

Les mer om de ulike oppgavene som utvalget foreslår å overføre til fylkeskommunene her

De fleste oppgavene og virkemidlene som utvalget foreslår å overføre kan overføres innen 1. januar 2020 uten flere utredninger.

Håpet sykehusene skulle overføres

– Jeg er skuffet over at ikke sykehusene blir foreslått overført, men jeg er fornøyd med at de foreslår å utrede en ny organisering hvor en fylkeskommunal modell inngår, sier Løkslid.

Han forteller at han ble noe overrasket da han hørte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland motta utvalgets rapport på en pressekonferanse i dag.

– Det gir ikke stor grunn til optimisme når hun starter med å fortelle hvor vanskelig dette er. Ja, det er vanskelig, men dette handler om politisk vilje. Vilje til å styrke det regionale nivået, sier Løkslid.

– Viktig for lokaldemokratiet

– I Telemark har vi hele tiden vært tydelige på at regionreformen også må bety at de nye fylkeskommunene får nye oppgaver. En overføring av oppgaver til fylkeskommunene vil innebære en styrking av lokaldemokratiet. Flere beslutninger og flere tilskuddsordninger vil flyttes til folkevalgte organer nærmere der folk bor, sier fylkesordføreren

– Vi ser at direktoratene vokser og får mer ansvar og innflytelse. Dette er en uheldig trend som bare fører til mer sentralisering. Den beste måten å stoppe denne utviklingen på, er ved at avgjørelser om lokale forhold også blir tatt lokalt. Da kan velgerne ansvarliggjøre de som tar avgjørelsene gjennom valg.

Rapporten blir nå sendt ut på offentlig høring med en frist på seks uker. Det er Stortinget som til slutt avgjør hvilke oppgaver som skal overføres.