Første dag på jobb for ny prosjektrådman

Av: Kristine Mellefoss / Publisert: 01.08.2018 / Oppdatert: 01.08.2018
Prosjektleder for byggingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune og kommende fylkesrådmann for det nye fylket, Jan Sivert Jøsendal
– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med å bygge en slagkraftig, ny region sammen med ambisiøse politikere og dyktige ansatte, sier Jan Sivert Jøsendal.
Foto: Hanna Hekkelstrand
Åpne

– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med å bygge en slagkraftig, ny region sammen med ambisiøse politikere og dyktige ansatte. Målet er å utvikle en sterk og samlet landsdel med god vekstkraft der det er attraktivt å bosette seg og å drive nærings- og samfunnsutvikling, sier Jøsendal.

Rett mann på rett plass

Fylkesordfører i Vestfold og leder av fellesnemnda Rune Hogsnes er veldig fornøyd med at ny prosjektrådmann nå er på plass.

– Jøsendal har allerede vist at han er opptatt av hele det nye fylket og har enkeltindividet i sentrum i all offentlig planlegging. Hans samarbeidsevner og tydelige lederstil er helt avgjørende for oss politikere, ansatte, samarbeidspartnere, kommunene og innbyggerne. Vi har fått inn rett mann på rett plass, sier fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes.

Også fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid, er glad for å ha den nye prosjektlederen og kommende fylkesrådmannen på plass.

– Med dette er en av de viktige brikkene på plass i arbeidet med å lage nye og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Jeg gleder meg til å se den nye fylkeskommunen ta form i tiden som kommer under Jøsendals dyktige ledelse, sier Løkslid.

Samarbeid sentralt

Jan Sivert Jøsendal mener et godt samarbeid med kommuner, organisasjoner og næringsliv er helt sentralt i arbeidet med den nye regionen. Samtidig som det bygges en ny, intern organisasjon skal den nye regionen også jobbe seg sammen med resten av samfunnet. Det å lykkes med det interne og det eksterne samtidig, er ifølge den nye prosjektrådmannen avgjørende for at den nye fylkeskommunen skal finne sin plass og sin form.

– Både Telemark og Vestfold bærer med seg rike tradisjoner, stolthet og omstillingsvilje, og jeg er overbevist om at vi i fellesskap kommer til å utvikle en ny region som bærer med seg det beste fra begge fylker, påpeker Jøsendal.

Må trekke i samme retning

Den nye prosjektrådmannen har allerede snikstartet på en besøksrunde til kommunene i Telemark og Vestfold for å bli bedre kjent med fylkeskommunens kanskje viktigste samarbeidspartnere, og for å finne ut av hvordan vi kan jobbe enda bedre sammen i tida som kommer.

–  Regionreformen gir oss en unik mulighet til å bygge et solid og relevant regionalt forvaltningsnivå, blant annet ved å flytte oppgaver og virkemidler nærmere folk. Det er avgjørende at mange samfunnsaktører trekker i samme retning for å sikre gode synergier av den nye regionen – det skapes ikke av fylkeskommunen alene. Det er derfor samhandlingen med blant annet kommuner og næringsliv blir så viktig, forklarer Jøsendal.

Prosjektrådmannen understreker videre at det er viktig at vi er innstilt på å differensiere vår samhandling opp mot kommunenes ulike behov.

– Vi bør jobbe aktivt for å være like relevante for både små og store kommuner, og så er det naturlig at det alltid vil være iboende politisk og faglig meningsbrytning knyttet til samfunns- og tjenesteutvikling, forklarer han.

Solid erfaring

Jan Sivert Jøsendal kommer fra stillingen som utdanningsdirektør i Drammen kommune, og har tidligere jobbet som avdelingsdirektør i KS, rådgiver i PwC, universitetslektor ved Universitetet i Oslo og som lærer og skoleleder i grunnskolen.

I løpet av sin yrkeskarriere har organisasjons- og ledelsesutvikling, kvalitets- og prosessledelse vært et gjennomgangstema for Jøsendal. Han har jobbet med omstilling-, kompetanse- og utviklingsarbeid, og da særlig i offentlig sektor. Den nye prosjektlederen har også solid styreerfaring, redaktørerfaring og erfaring med å lede og delta i nasjonale ekspertutvalg.