Fikk nøkkelen til den nye skolen

Av: Hanna K. Hekkelstrand / Publisert: 01.08.2018 / Oppdatert: 02.08.2018
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid tar Camilla Krogh i hånda før han får nøkkelen til skolen
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid får nøkkelen av Camilla Krogh, konserndirektør bygg fra Skanska.
Foto: Hanna Hekkelstrand/Telemark fylkeskommune
Åpne

Det var fylkesordfører Sven Tore Løkslid som fikk æren av å motta nøkkelen på vegne av fylkestinget. Nøkkelen ble overlevert av Camilla Krogh, som er konserndirektør bygg for entreprenøren Skanska.  

- Nye Skien videregående har vært Telemark fylkeskommunes største enkeltinvestering noensinne. Og det er ekstra stas at denne investeringen er gjort innen læring og kompetanse. Dette bygget vil ha betydning for dagens og morgendagens helter, sa en rørt fylkesordfører i sin tale.

 

Mange spesialrom

22 måneder etter at Løkslid la ned grunnsteinen står det 17.000 kvadratmeter store bygget ferdig, klart til å huse 1050 elever og om lag 160 ansatte.  

- Det grundige arbeidet som ble gjort mellom leverandørene, byggherren og brukerne i forprosjektet, etter Lyngdalsmodellen, tror jeg har vært suksesskriteriet, sa Løkslid.

Totalbudsjettet for skolen er 708.300.000, men den økonomiske prognosen per 30.06.2018 var på 695.900.000 kroner.

Skolen har 66 flerbruksrom, en rekke grupperom, flerbrukshall og auditorium, i tillegg til spesialrom for de ulike fagretningene. Blant disse er kjemi- og biologilaber, dansesaler, øvingsrom, black-box, white-box, kammersal og flere andre.

På det meste jobbet 400 mennesker i bygget samtidig, og blant disse har det vært 32 lærlinger. 6 av lærlingene begynte sin yrkeskarriere her, og to lærlinger har fullført sin læretid og avlagt fagprøve i prosjektet.

 

God arena for læring

I byggeprosessen er det særlig fire ting som har stått i fokus – lys, luft, lyd og læring.  

- Et tidsriktig bygg er viktig for å gi elever og ansatte de beste rammene for god læring. Derfor er pedagogiske kvaliteter som gir muligheter for et sosialt fellesskap en rød tråd gjennom hele bygget, sa Løkslid.

Umiddelbart etter at kontrakten var signert flyttet de ansatte inn på skolen, og de skal nå bruke de neste tre ukene på å gjøre bygget om til en læringsarena. Elevene begynner 20. august, og fylkesordføreren gleder seg til at elevene og lærerne skal fylle bygget med kunnskap, glede og engasjement.

- Jeg er i dag en stolt eier av en av Norges mest attraktive videregående skoler, avsluttet Løkslid.