Et historisk møte

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 21.03.2018 / Oppdatert: 21.03.2018
Foto: Tania Ripoll
Åpne

De 34 representantene fra Vestfold og Telemark skal lede arbeidet med sammenslåingen frem til den nye fylkeskommunen blir en realitet 1. januar 2020. Nemndas funksjoner baseres på bestemmelsene i inndelingslova.

Temakomiteer

En av de første oppgavene til fellesnemnda er å opprette temakomiteer, og dette ble drøftet på dagens møte.
 
- Jeg ønsker at vi inviterer inn folk fra næringsliv, kommuner og andre samarbeidspartnere i komite-arbeidet. Særlig i partnerskapsarbeidet – hvis vi ikke tar denne rollen og er tydelig på rollen vår i forhold til næringsliv og kommuner, åpner vi for at andre kommer og tar denne rollen og det ønsker vi ikke, sa Arve Høiberg fra Arbeiderpartiet.

- Vi har store tunge ansvarsoppgaver i dagens fylkeskommuner, og jeg tror det er viktig at de politikerne som er valgt frem til 2020 involveres i arbeidet med komiteene, sa Gunn Marit Helgesen fra Høyre.

Fellesnemnda vedtok at antall komiteer og hvordan arbeidet skal organiseres skal behandles i aprilmøtet.

Partsammensatt utvalg

På sakskartet sto også partssammensatt utvalg. Dette utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom den nye arbeidsgiveren,Vestfold og Telemark fylkeskommune, og de ansatte.

Dette er et utrolig viktig utvalg, sa Tone Berge Hansen (A). Vi vet at det sprer seg mye usikkerhet og frykt blant våre ansatte, og dette er en oppgave vi må se på med aller største alvor.

Fellesnemnda var enig om å utvide de ansattes representasjon i utvalget fra 4 til 8 tillitsvalgte, etter ønske fra arbeidstakerorganisasjonene. Det møter 10 politikere i utvalget, og Hans Edvard Askjer (KrF) ble valgt til leder.

Tilsettingsutvalg

På fellesnemndas bord var også etablering av et tilsettingsutvalg, som skal ansette den nye prosjektlederen som også blir fylkesrådmann i den nye fylkeskommunen. Hittil har det vært et midlertidig tilsettingsutvalg som har arbeidet med tilsettingsprosessen. Fellesnemnda vedtok enstemmig forslaget fra Arvid Høiberg (A) om at det midlertidige tilsettingsutvalget fullfører prosessen.

Strategisk dokument

Fellesnemnda vedtok også at det skal utarbeides et kort strategidokument. Strategien skal tjene som overordnet, foreløpig politisk grunnlag frem til det nye fylkestinget utarbeider en mer omfattende og langsiktig plan.
 
 - Nå starter vi et spennende arbeid: hva er det vi skal skape sammen, hva har vi i Telemark og Vestfold som vi skal bygge videre på og utvikle. Hvor er det vi skal sette oss på Norges- og Europakartet. I dette arbeidet trenger vi å lytte til næringslivet vårt, universitetet vårt og innbyggerne våre for å skape et godt fundament, sa Hans Edvard Askjer (KrF)
 
Strategien skal være klar i oktober 2018.