En merkedag for Telemark

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 15.05.2018 / Oppdatert: 15.05.2018
Gro-Helene Lobbestad-Seth, leder Talenthuset Skien
Gro-Helen Lobbestad-Seth skal lede Talenthuset Skien
Foto: Tom Holen/Telemark fylkeskommune
Åpne

 NAV-direktør Terje Tønnesen fortalte at Telemark var det eneste stedet som har fått til dette i Norge.

– Alt for mange unge står utenfor skole og arbeidsliv. Dette er et målrettet arbeid for å demme opp for denne utviklingen. Vi må være best i Norge for å fange opp de som faller utenfor, sa Tønnesen.

Talenthuset skal være et senter for ungdom mellom 16 og 30 år, først og fremst for dem som står utenfor arbeid eller opplæring. Målet med senteret er å få flere unge til å fullføre videregående opplæring og delta i arbeidet gjennom veiledning og aktivitet. Talenthuset i Skien åpner 1. september.

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid understreket at med Talenthuset så blir elevene i sentrum.

 –Vi får ikke ungdom som flyter mellom de ulike forvaltningsnivåene.Vi “eier” ungdommene sammen og følger dem opp sammen. Nå kan vi ikke skylde på hverandre, fortalte Løkslid.

Skal lede senteret

Det er Gro Lobben-Seth som skal lede senteret. Hun er utdannet sykepleier og jobber i dag som rådgiver for NAV Arbeidslivssenter.

 – Jeg liker å jobbe på tvers. Vet ikke noe verre enn folk som sitter på hver sin tue og dytter ballen til hverandre, fortalte Lobben-Seth.

Samarbeider på tvers

Talenthuset er et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune og NAV.

Det er første gang disse går sammen om en felles, helhetlig satsing på ungdom som står utenfor utdanning og arbeid.  

Signering talenthus

Foto: Tom Holen/Telemark fylkeskommune
Åpne

Tilbud tilpasset den enkelte

Talenthuset skal gi et aktivitetstilbud som er godt tilpassa den enkelte ungdoms behov for å komme i utdanning eller arbeid.

Partene i avtalen er fylkesrådmannen i Telemark fylkeskommune, rådmannen i Skien kommune og NAV-direktøren som signerte avtalen og står sammen som eiere og arbeidsgivere. De som er ansatt i Talenthuset er Oppfølgingstjenesten i Grenland, Kompetansesenteret fra fylkeskommunen og ungdomsveiledere fra NAV Skien.

Talenthuset er et politisk initiativ som svar på Riksrevisjonens rapport 3:9 (2015/2016): «Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid.