Dramatisk med utsatt InterCity-utbygging

Av: Tania Ripoll / Publisert: 19.02.2018 / Oppdatert: 21.02.2018
Store arealer rundt Porsgrunn stasjon blir båndlagt i påvente av InterCity
Foto: Bjørn Harry Schønhaug/Telemark fylkeskommune
Åpne

– Det Bane NOR nå sier i sin anbefaling til Jernbanedirektoratet, innebærer at vi risikerer å ikke få full InterCity-utbygging til Grenland før om 20 år. Anbefalingen fra Bane NOR er helt klart i strid med vedtaket Stortinget fattet for kun åtte måneder siden, i Nasjonal Transportplan, sier fylkesordføreren. 

– Tillitsbrudd

– Vi har gjentatte ganger uttrykt vår bekymring for manglende bevilgninger til planlegging av InterCity. Hver gang har vi fått forsikringer fra Stortingets transportkomite om at bevilgningene er tilstrekkelige. Når Bane NOR nå sier at dette ikke er tilfelle, er dette et regelrett tillitsbrudd, sier fylkesordføreren. 

Stikk i strid med sunn fornuft

– Nå har vi brukt milliarder på å bygge en topp moderne jernbane fra Larvik til Eidanger - og så risikerer vi at det blir hengende i løse luften, med et jernbanespor fra 1800-tallet mellom Larvik og Tønsberg. Dette er det motsatte av sunt bondevett, og stikk i strid med den sammenhengende og helhetlige planleggingen og utbyggingen som regjering og Storting har sagt de vil ha, sier Løkslid.

Grenlandsbanen skjøvet ut av NTP

– Jeg registrerer også at fremtiden til Grenlandsbanen nå er skjøvet ut i det uvisse. NTP hadde satt av halvannen milliard til planlegging av Grenlandsbanen. Hvor er disse midlene blitt av? Vi finner dem ikke igjen i Bane NORs anbefaling.

– Dersom utbyggingen av Grenlandsbanen blir forsinket i tråd med Bane NORs anbefaling, får dette store konsekvenser, ikke minst for området rundt Porsgrunn stasjon. Her båndlegges store arealer i påvente av løsning for stasjonen. Dette kan nå bli liggende uavklart i lang tid, og det er dramatisk for sentrumsutviklingen i Porsgrunn.