Det aller siste telemarksbudsjettet

Av: Tania Ripoll, Eva Susanne Drugg / Publisert: 12.12.2018 / Oppdatert: 07.01.2019

– Vi er opptatt av å ruste Telemark inn i sammenslåingen når vi nå vedtar det siste budsjettet for Telemark fylkeskommune. Det er viktig for oss at det skal være mulig å bo og jobbe i fylket vårt. Distriktene er vesentlige i vårt fylke, og dette budsjettet gir et tydelige signal til et nytt sammenslått fylke om at dette er områder som er viktige for oss, sa Tone Berge Hansen (Ap) fra talerstolen i Vrådal i forrige uke.

Trang økonomi blir stadig trangere

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen var i sitt forslag til budsjett klar på at den økonomiske situasjonen er krevende nå, og vil stadig bli mer krevende etter hvert som overføringene fra staten synker sammen med tallet på elever i de videregående skolene.

Fylkeskommunens gjeld er høy og økende. Allerede nå i 2019 tilsvarer lånegjelden 95,5 prosent av driftsinntektene, men i 2022 øker den til 120,6 prosent.

 

Øker budsjettet med 20 millioner - fortsetter grøtsatsingen

Tone Berge Hansen presenterte Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet de grønnes forslag til endringer, som innebar å øke budsjettet med 20 millioner kroner.

Det var særlig innen området videregående opplæring og kompetanse at politkerne ønsker et løft. Her fortsetter satsingen på gratis grøt til elever i videregående skole, skolene får økte rammer på til sammen 4 millioner og det opprettes en ny klasse for anleggsteknikk Vg2 på Nome videregående skole, avdeling Søve.

I tillegg ble dette vedtatt:

  • Opprettholde dagens buss- og ferjeruter i distriktene, 12 millioner kroner
  • Nybygg Telemark museum, 23 millioner (2019, 2020 og 2021)
  • Vinjesenteret, 2 millioner kroner
  • Søkbart fond mot plastforsøpling, 1 million kroner
  • Bestillingsruter/“Hent meg”, 500 000 kroner
  • Matsentralen, 300 000 kroner

Pengene til disse tiltakene skal blant annet komme fra ulike fond, i tillegg til innsparinger, redusert prisvekst og lønnsvekst, redusere finanskostnader og kutt i administrasjonen.

 

Økonomisk varsko fra Senterpartiet

Hvor dårlig fylkeskommunes økonomi er og hvor mye penger det er klokt å bruke var politikerne i fylkestinget uenige om.

Den tydeligste stemmen for økonomisk måtehold kom fra Senterpartiets Terje Riis-Johansen.

– Hva er det jeg ikke har sett i budsjettet, som dere har sett? spurte han.

– Dette skal vi ha med oss videre, det blir ikke borte på noe vis, heller ikke i sammenslåingen med Vestfold fylkeskommune, som har omtrent lik lånegjeld som oss. Dette budsjettet er noe av det mer krevende jeg har sett i løpet av alle mine år på fylkestinget. Noe er i ferd med å skje med rammene våre; året i år er begynnelsen på en annen virkelighet.  

Også det  alternative forslag fra Senterpartiet inneholdt tilleggsforslag, blant annet om å øke budsjettet til skolene med 4,8 millioner kroner, 1,2 millioner kroner mer til gratis grøt og 1,5 millioner kroner til en ekstra Vg2 anleggsteknikklasse ved Nome videregående skole, avdeling Søve.  

De ønsket også beholde dagens buss- og ferjetilbud, og øke budsjettet til dette med 12 millioner kroner.

 

– Nytt fylkeshus må være felles prosjekt, sa Helgesen

Også resten av opposisjonen var bekymret for den økonomiske fremtiden til fylkeskommunen.

Det kom tydelig frem da Gunn Marit Helgesen (H) presenterte budsjettforslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, som blant annet ønsket å bruke mindre penger på nytt fylkeshus til den nye, sammenslåtte fylkeskommunen.  

– Vi har hatt, og har stor lånegjeld, og den kommer til å bli høyere. Vi synes det blir urimelig at det er Telemark fylkeskommunes handlingsrom som skal svekkes på grunn av den store investering i nytt fylkeshus på en halv million kroner. Dette må være et felles prosjekt. Det er for mye uavklart til at vi skal bevilge penger til dette nå, sa Helgesen.

Men politikere fra begge sider var enige om museumssatsingen: 23 millioner bevilges til nybygget i Brekkeparken ved Telemark museum, og 2 millioner kroner går til Vinjesenteret.

–  Vi har satset mye på kulturområdet. Telemark Museum må fullfinansieres, det er er en forutsetning fra statens side, sa Helgesen.

 

Vemodig siste budsjettdebatt

Budsjettalene på fylkestinget var preget av at dette var det aller siste budsjettet som vedtas for Telemark fylkeskommune. Neste desember er det et nytt fylkesting som skal vedta et budsjett for den nye, sammenslåtte Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Begrepet vemodig gikk igjen i fylkespolitikernes taler:

–  Det er noe vemodig å stå her - jeg er utrolig stolt over å være fra Telemark, være politiker fra Telemark, sa Gry Anette Rekanes Amundsen (FrP).

–  Dette er historisk og vemodig, sa Gunn Marit Helgesen (H).

Flere av politikerne løftet opp den gode dialogen og det politiske samarbeidet som en vesentlig styrke som skal tas med inn i det nye fylket.  

– De satsingene vi har er fordi vi diskuterer politiske prioriteringer. Vi har vært enige om de store satsingene. Dette trenger vi å ha med oss i en ny region, vi står så mye sterkere når vi står sammen om de store tingene, sa Helgesen.

Du finner saksframlegg her

Her kan du se møtet i opptak