7 365 har søkt videregående opplæring

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 05.03.2018 / Oppdatert: 08.03.2018
Elever på Skien videregående skole
Hovedinntaket til videregående opplæring er i mai, da får de fleste søkerne beskjed om hvor de får skoleplass.
Foto: Dan Riis
Åpne

Fordelingen mellom studieforberedende og yrkesfag er nå på 47 prosent og 53 prosent. I fjor var tallet 48 prosent og 52 prosent.

I år skiller spesielt to programområder som seg ut, forteller inntaksleder Marianne Dahl-Hansen.

– Svært mange har søkt Vg2 Anleggsteknikk i år ved Nome videregående skole. Det er over 80 søkere til 30 plasser. For Vg2 Ambulanse på Skogmo videregående er det 77 søkere til kun 15 plasser.

Søkertall for nye tilbud

Til Vg1, er det til sammen 2523 søkere i år. Til skolestart i august åpner det flere nye skoletilbud.

• Studiespesialisering med innovasjon, Kragerø videregående skole, 17 søkere til 30 plasser
• Studiespesialisering med IT, Skien videregående skole, 25 søkere til 30 plasser
• Studiespesialisering med Innovasjon, Bø vidaregåande skule, 19 søkere til 30 plasser

Nedgang i søkertall på Vg1

Tre utdanningsprogram har nedgang i søkertallet i år, forteller Dahl-Hansen.

– Medier og kommunikasjon, Restaurant og matfag, og Design og håndverk har færre søkere enn tidligere.

11 søkere til landslinje

• Vg1 Studiespesialisering med natur og miljø, landslinje på Rjukan, har til sammen 11 søkere fra Telemark og andre fylker. Her kan det komme flere søkere fra andre fylker.
• Vg1 Bygg- og anlegg har en oppgang i søkertall

Mange søkere fra andre fylker

– 201 søkere kommer fra andre fylker. Tallet på søkere fra andre fylker stiger for hvert år som en konsekvens av åpning for søking på tvers av fylkesgrenser, en lovendring fra 2016, forteller inntakslederen.

Hittil har 44 søkere fra Telemark søkt seg ut av fylket, 32 av dem til landslinjer i andre fylker.

Har ikke søkt innen frist

839 søkere med ungdomsrett har ikke søkt innen fristen 1. mars, på tross av påminnelse på SMS fra inntakskontoret tre dager tidligere.

Hovedinntaket er i mai, da får de fleste søkerne beskjed om hvor de får skoleplass.