64 nye fagskoleplasser til Telemark

Av: Kristine Mellefoss / Publisert: 04.07.2018 / Oppdatert: 01.08.2018
Telemark har fått over 10 prosent av de nye fagskoleplassene som ble fordelt av Kunnskapsdepartementet tidligere i år. Det betyr 64 nye skoleplasser til studenter i Telemark fra høsten.
Åpne

Resultatet for Telemark er svært godt. Av de 15 fylkeskommunene som ble tildelt studieplasser, fikk Telemark hele 64 av 638 plasser. Bare Oslo fikk flere plasser, mens Rogaland fikk like mange som Telemark.

Studieplassene trappes opp til det dobbelte etter ett år. Det betyr at de 64 nye plassene i realiteten innebærer 128 nye studieplasser fra høsten 2019. Siden mange fagskolestudier i dag ikke er fulltidsstudier, gir dette over tid mer enn to hundre flere studieplasser i regionen.

Flest plasser til Fagskolen

54 av de 64 studieplassene går til Fagskolen i Telemark, mens 10 studieplasser er tildelt AOF Telemark og Vestfold.

- Kunnskapsdepartementet har ikke begrunnet hvorfor Telemark har kommet så heldig ut, men det at Fagskolen i Telemark har blitt en stor, nasjonal leverandør, spesielt på nettundervisning, har nok vært viktig, sier Nils Thorbjørn Myhren, rådgiver i Telemark fylkeskommune.

Fagskolen Telemark har vokst jevnlig de siste årene og er i dag en av de største fagskolene i landet. De nyopprettede plassene gjelder studiene Bygg, Maskinteknikk, Elkraft og Industriell automatisering. Dette er toårige studier som bygger på fagbrev. Som nettstudenter gjennomfører studentene utdanningen over tre år, ofte ved siden av ordinært arbeid, men med samlinger i Porsgrunn.

10 nye helsefagstudieplasser

10 av studieplassene er blitt tildelt AOF Telemark og Vestfold. Tildelingen gjør det mulig for 20 nye deltids helsefagstudenter å gjennomføre utdanningen Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming høsten 2018.

Høsten 2019 vil 20 barne- og ungdomsarbeidere få tilbud om studiet Barn med særskilte behov. Begge studiene er ettårige, men gjennomføres over to år.