Utreder parkeringsavgift i Grenland

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 26.04.2017 / Oppdatert: 26.04.2017
Parkeringsplass på fylkeshuset i Skien
Utredningen skal skaffe mer informasjon og gi politikerne i fylkestinget et bedre grunnlag for å ta en beslutning.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

– Vi skal gå foran med et godt eksempel, og vise at vi er villig til å se på løsninger. Vi forholder oss ofte til det å bruke bil som om det er en personlig rett som vi påberoper oss retten til å ha. Men fylkeskommunen har noen forpliktelser, blant annet gjennom Bypakka, til at trafikkveksten skal komme på kollektiv, gange og sykkel og ikke i personbiltrafikken, sa Tone Berge Hansen (Ap) fra talerstolen.

– Distriktsfiendtlig

Blant annet argumenterte Fremskrittspartiet hardt mot utredningen.

Stine Margrethe Olsen (FrP) mente dette var distriktsfiendtlig politikk.

– Dette er et dårlig signal til de som er avhengige av bilen, og er ikke noe annet enn forskjellsbehandling av innbyggerne i Telemark, ut fra postnummer og lommebok, sa hun.

Pisk eller gulrot?

Gratis parkering er en viktig faktor når vi skal velge om vi kjører bil eller tar buss, og dette er bakgrunnen for at fylkeskommunen ser nærmere på muligheter for å endre parkeringsordningen på blant annet fylkeshuset og på de videregående skolene i Grenland.

Høyres Edvard Mæland mente fylkeskommunen burde satse på gulrot, ikke pisk, for å ned personbilbruken.

Det var Senterpartiets Terje Riis-Johansen ikke enig i.

- Målet med Bypakka er at veksten skal tas på sykkel, gange og kollektiv. Og vi kan gjerne si at det skal vi gjøre med gulrot. Men realiteten er at da når vi ikke måla, sa han, og mente at debatten på fylkestinget var i overkant opphetet.

- Man kunne tro man her ønsker å forby bilkjøring i Telemark. Det er ikke det vi gjør her.

Vil legge til rette for pendlerparkering

Terje Riis-Johansen fremmet forslag om at fylkeskommunen må legge til rette for parkeringsmuligheter tilknyttet gode parkeringsknutepunkter, slik at pendlere inn til Grenland får en reell mulighet til å bruke buss.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Du finner saksdokumenter her

Dette er fylkestingets vedtak

  • Framlegg til parkeringsordning for fylkeskommunen sine verksemder som er omtala i saka skal greiast ut.
  • Arbeidet skal omfatte Grenland og vere i tråd med politisk vedtekne mål og retningsliner i den regionale planen for samordna areal og transport i Grenland, Busstrategi for Grenland, Bypakke Grenland og kommunane sine arealplanar.
  • Uavhengig av utgreiing må det vidare jobbast med å få gjennomgåande billetteringssystem parkering/kollektiv. I tillegg ber vi at nye parkeringsordninger i tråd med lovverk gjennomførast (eksempel paragraf 35 som sier noe om lademuligheter).
  • Det må legges til rette for gode parkeringsmuligheter i tilknytning til kollektivknutepunkt slik at pendlere inn til Grenland gis en reell mulighet til å benytte busstilbudet i området.