Tilskudd til landbrukstiltak

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 16.03.2017 / Oppdatert: 16.03.2017
Nærbilde av ku
Foto: Stina Glømmi
Åpne

Hvert år har fylkeskommunen bevilget inntil 740 000 kroner til ulike landsbrukstiltak. I 2017 er 277 kroner allerede bevilget på forhånd - for å sikre oppstart av voksenagronomkurs i perioden 2016 til 2018.

- Gjennom året fordeler vi både store og mindre beløp. Når en ser isolert på det, er flere av postene vi har delt ut i dette vedtaket, ganske små sett i kroner og ører. Men erfaring viser at selv små beløp til formål av denne typen har veldig stor effekt fordi de utløser aktivitet og engasjement. De bidrar dermed til utvikling på lang sikt gjennom læring og kompetanseutvikling. Slikt kommer til nytte over år framover. Viktige penger som det føles svært meningsfylt å fordele, sier Jørund Ruud, leder for hovedutvalg for næringsutvikling

Tolv søknader

Da fristen for å søke gikk ut 10. februar, var det kommet inn til sammen tolv søknader. Fem av disse er karakterisert som rekrutteringstiltak, seks som komeptansehevingstiltak. Ett av tiltakene var i tillegg knyttet til mål om likestilling i landbruket.

Det overordnede målet for tilskuddsordningen er å hjelpe til med rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i tradisjonall næring og ny bygdenæring.

Disse får støtte

  • Osebakken andelsgård SA/Porsgrunn andelsgård SA, etablering av LAND-senter, 110 000 kroner
  • Dyrsku`n arrangement AS, 150 000 kr
  • Norsk Landbruksrådgjeving Østafjells, startkurs for nye bønder,  20 000 kroner
  • Nome videregående skole, ved fagsenter Søve, kurs i økonomi i storfe, kurs i enkle husløsninger, kurs i bredskap husdyr, 44 000 kroner
  • Telefrukt produsentlag, studietur, 62 000 kroner
  • Bygdevis, Telemark bondelag ved Bygdevis, kvinnekonferanse i samarbeid med andre organisasjoner, 84 000 kroner
  • Telemark bondelag, temakvelder for unge bønde 30 000 kroner

Du finner saksdokumenter her