Tidenes veisatsing i Telemark

Av: Tania Ripoll, Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 07.12.2017 / Oppdatert: 07.12.2017
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid på talerstolen
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid kalte samferdselsatsinga for «Vei i vellinga»
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

200 millioner kroner mer til vei og kollektiv, og 436 millioner kroner til å utbedre Porsgrunn og Bamble videregående skoler er blant satsingene flertallet i fylkestinget vedtok på møtet i Vrådal 7. desember.

– Vi bruker oppsparte midler. Vi flytter penger fra konto ut til Telemarks ungdom og folk, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid i sin årstale til fylkestinget.

– Vi er opptatt av at vi ikke må legge alt på vent i påvente av endringer som kommer, sa Tone Berge Hansen til fylkestinget under budsjettdebatten, som varte i nesten fem timer.

– Nær milliarden til samferdsel

– 200 millioner kroner på fylkesveier, 300 millioner kroner på kollektivtrafikk, 300 millioner kroner i Bypakke Grenland og resten på aksjon skoleveg, asfalt, grøfterensk og prosjekter i nesten hele fylket, ramset fylkesordfører Sven Tore Løkslid opp.

Han kalte satsinga for «Vei i vellinga»:

– Dette er tidenes fylkeskommunale satsing på veiene våre i Telemark. Vi klinker nemlig til med 200 millioner kroner ekstra til fylkesvegene i Telemark over to år. Det betyr at vi til sammen bruker nesten 1 milliard på fylkeskommunal samferdselspolitikk i 2018, fremhevet fylkesordføreren.

– Det kommer til å lukte mer asfalt i Telemark i 2018, sa Løkslid.

Investerer stort i skolebygg

Hovedutvalgsleder for kompetanse, Maja Foss Five, var svært glad for budsjettet som ble lagt fram.

– Vi har ventet på denne dagen helt siden vi i 2013 behandlet skolestruktursaken Skoletilbud 2020. Hvis vi ikke får til dette, vil Porsgrunn videregående skole, i to separate skolebygg, være et gjentakende tema. Nå bygger vi for framtiden! sa Foss Five.

– Ekstremsport og gambling

Politikerne i opposisjonen, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre var ikke begeistret for posisjonens forslag om å bruke mer penger.

– Jeg kan ikke se at dette er noe annet enn en ekstremsport. Dette er å gamble med fylkeskommunens økonomi. Det vil gi færre lærere, og er oppskriften på telefoner fra frustrerte rektorer fordi pengene er brukt opp, sa Terje Riis-Johansen (SP).

– Det handler ikke om å være for eller mot skolebygg eller fylkesveier, det handler om å være for eller mot langsiktig forvaltning av de midlene vi har, sa han.

Trenger pause i investeringene

Høyres gruppeleder, Gunn Marit Helgesen fortalte at hun for første gang vurderte å ikke ta ordet budsjettdebatten.

– Jeg er dobbel i forhold til dette forslaget, sa hun, og siterte Jan P. Syse:

- «Summen av alt jeg er for er jeg mot». Veldig mange av forslagene synes jeg er bra - isolert sett.  Men vi må ta noen tøffe prioriteringer for å løfte Telemark inn i fremtiden. Nå tror jeg vi må ta en pause i investeringer i skolebygg. Dette blir «too much» og det beklager jeg, for jeg skulle gjerne vært med på dette, sa Helgesen.