Telemarks historie digitaliseres!

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 18.01.2017 / Oppdatert: 14.02.2017

De tre bindene er den første samlede fremstillingen av Telemarks historie, og var er et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune og Høgskolen i Telemark, nå Høgskolen i Sørøst-Norge.

Prosjektet med å skrive Telemarks historie ble formelt satt i gang i 2011, og de tre bindene ble gitt ut på papir i 2014. Til sammen var 27 forfattere med på å skrive verket.

Last ned og les Telemarks historie her!

Viktig tilbud til historieinteresserte telemarkinger.

Leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i fylkeskommunen, Tone Berge Hansen, var en av initiativtakerne til å få Telemarks historie digitalisert. Hun er strålende fornøyd med at bøkene nå blir tilgjengelig for alle.

- Det er veldig gledelig at en digital løsning er på plass. Dette er et fantastisk bokverk som jeg er glad for at flere får bli kjent med, nå også på nett, forteller Berge Hansen.

Hovedutvalgslederen håper at man etter hvert kan få laget et fulldigitalisert verk som kan brukes interaktivt i undervisning i blant annet skolen.

- Dette har ligget i planen vår og er avhengig av betydelig mer økonomisk kraft for å løse. Vi vil se videre på hvilke muligheter og behov som ligger i det. Det er uansett veldig flott at alle nå kan gjøre seg bedre kjent med Telemarks historie i en digital versjon, og jeg er sikker på at Telemarks innbyggere får stor glede av verket, sier Berge Hansen.

Tilgjengelig kunnskap

Høgskolen i Sørøst-Norge var en av pådriverne for prosjektet og ideen til et slikt verk ble først fremmet blant historiemiljøet i Bø. På høgskolen er de svært glade for at verket nå er digitalisert.

- Dette er resultat av en framsynt satsing av Telemark fylkeskommune og tidligere Høgskolen i Telemark. Dette er helt i tråd med publikasjons-policyen og mandatet til høgskolen der vi gjør våre kunnskaper åpent tilgjengelig. Dette er et vesentlig bidrag for identitetsstyrking i vår region, sier Rune Nilsen, styreleder ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Om Telemarksskilder

I Telemarkskilder blir kildemateriale og kunnskap om Telemark gjort åpent tilgjengelig via nett. Dette omfatter både papirbasert historisk materiale (for eksempel folkeminnesamleren Richard Berges store samling av håndskrevne nedtegnelser) og nyere materiale som i utgangspunktet finnes i digitalt format.
I tillegg blir materialet gjennom Telemarkskilder sikret trygg digital langtidslagring. Til nå inneholder databasen rundt 250 000 dokumentsider.