Telemark og Vestfold blir ett

Av: Tom Marius Lorier Holen, Tania Ripoll, Sigmund Bolme / Publisert: 09.06.2017 / Oppdatert: 09.06.2017
Fylkesrådmann ​Evy- Anni Evensen
Foto: Dan Riis/Telemark fylkeskommune
Åpne

Vedtaket, som ble klart i går ettermiddag, ble avgjort med 95 mot 73 stemmer.

Det neste formelle skrittet er at departementet kaller inn til felles fylkestingsmøte for Vestfold og Telemark, slik det er beskrevet i inndelingsloven. Her skal fylkestingene vedta blant annet navn, antallet medlemmer i det nye fylkestinget, og kriterier for sammensetning og funksjoner til fellesnemnd.

Det er ventet at denne innkallingen først kommer etter valget. Deretter er det «normal» prosedyre ved slike sammenslåinger; etablering av fellesnemnd, etablering av andre utvalg, etablering av prosjektorganisasjon, innsetting av prosjektleder, utredning av politisk og administrativ organisering også videre.

Fylkesmannembetet ikke avklart ennå

Det var ventet at regjeringen også skulle avgjøre lokaliseringen av fylkesmannsembetet i dag, men det ser ut til at den avklaringen ikke kommer før senere.  

Det er i utgangspunktet den nye regionen selv som bestemmer hvor administrasjonen skal lokaliseres, men Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har tidligere vært klar på at ingen av fylkene får både fylkesmannsembetet og administrasjonen til nye regionen.

- Vedtaket som nå er gjort berører de fleste av oss, i større eller mindre grad. Vi går nå i gang med arbeidet med å gjennomføre denne sammenslåingen på en ryddig og skikkelig måte.

En sammenslåing med Vestfold innebærer at fylkeskommunene må starte arbeidet med å utrede administrative systemer og organisatoriske strukturer med sikte på å bygge en ny organisasjon. I dette arbeidet vil mange i organisasjonen bli involvert. Arbeidet må avstemmes mot fellesnemnda som blir etablert og en påtroppende fylkesrådmann. Det innebærer at arbeidet med å rigge en ny organisasjon trolig vil pågå i store deler av 2018.