Stort engasjement for ny regional plan for folkehelse

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 23.01.2017 / Oppdatert: 23.01.2017
Innledere på kick-off for ny folkehelseplan. fv. Knut-Inge Klepp, Inger Elisabeth Borge, Christian Høy, Astrid Nøklebye Heiberg, og Tone Berge Hansen. FOTO: Sigmund Bolme
Åpne

Arrangementet var lagt opp til å gi deltakere ny kunnskap på folkehelseområdet, og samtidig muligheten til å komme med innspill til den nye regionale folkehelseplanen for Telemark. Deltakerne ble presentert for et bredt spekter av problemstillinger og fakta knyttet til folkehelse, og mulige løsninger på fremtidige utfordringer på feltet.

Foredragsholderne Knut-Inge Klepp, Astrid Nøklebye Heiberg, Inger Elisabeth Borge, Christian Høy, og Bjørn Hauger tok for seg temaer fra hvordan sørge for en helsefremmende oppvekst til samfunnsutvikling for en aktiv alderdom.

Folkehelse der folk lever

Leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse, Tone Berge Hansen hadde rollen som konferansier. Hun understreket at god folkehelse må skapes der folk, bor, jobber og lever.

- Folkehelse er et felles ansvar. Telemark fylkeskommune arbeider mye med dette, men vi er avhengig av å få til godt samarbeid med mange aktører for å oppnå de resultatene vi ønsker.

Hun understreker at mange lever sunne og gode liv i Telemark, men at det er betydelige forskjeller mellom innbyggerne i fylket. - Sosial ulikhet i helse er en av de største folkehelseutfordringene i Telemark. Helsegevinsten som vi har sett de siste årene er størst blant de ressurssterke, og vi trenger helsefremmende tiltak på skole og i barnehage skal jevne ut forskjellene. Hvis man starter tidlig så ser man at disse tiltakene følger mennesker gjennom livet. Samfunnet kan spare mye hvis man satser på å opprettholde innbyggernes gode helse gjennom hele livet, sier Berge Hansen.