Støtter senter for kystkultur

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 09.11.2017 / Oppdatert: 27.11.2017

Fylkesrådmannen hadde foreslått at prosjektet ikke skulle få støtte, siden de ikke oppfylte kriteriene for å få regionale utviklingsmidler. Hovedutvalget mente at dette var et viktig prosjekt, og valgte å gi støtte fra hovedutvalgets frie midler forteller hovedutvalgsleder Jørund Ruud.

– Jeg mener dette er et prosjekt som er unikt for å bevare kystkulturen og for næringsutviklingen i Bamble, sier Ruud. Siden prosjektet ikke kvalifiserte for støtte gjennom de regionale utviklingsmidlene synes jeg det er riktig at vi finner midlene et annet sted, fortsetter Ruud. 

Tildelingen blir gitt med den forutsetning at prosjektet blir fullfinansiert og at tildelingen skjer innenfor EØS-regelverket.

Flere tiltak som fikk støtte

Kystkultursenteret i Bamble var bare ett av tiltakene som politikerne i hovedutvalg for næringsutvikling har tildelt. De andre var:

  • Telemark Offshore får 700 000 kroner i tilskudd til deltagelse i ONS 2018.
  • DuVerden og Skien videregående skole 310 00 kroner til et samarbeid om utvikling av pedagogisk opplegg for vidaregåande skole.
  • Visit Telemark får et tilskudd på 200.000 kroner til utvikling av ny strategi for reiselivet i Telemark.
  • Vest-Telemarkrådet får inntil 100 000 kroner til forstudiearbeidet «Bærekraftig lokalmat og reiseliv i fjell-Telemark 2018». I tillegg bevilger hovedutvalg for næringsutvikling 200 000 i frie midler til prosjektet.
  • Forprosjektet til “Opplevingsvegen Hjartdal-Seljord får 350 000 kroner til å knytte sammen de lokale aktørene for opplevelsesvegen
  • Forprosjekt - videreutvikling av datasenterindustrien i Tinn får et tilskudd på inntil 250 000 kroner.
  • Norsk landbruksrådgivning Østafjells får inntil 200 000 kroner til prosjektet “Innovasjon Oslofjord 2018–2019.
  • Fjellnettverket får inntil 100 000 kroner for tiltaket «Internasjonale Grüne Woche - Fjell 2018»

Noen av søknadene fikk også avslag. Det skyldes hovedsakelig at de ikke oppfylte kravene til støtte.

– Mange av de som fikk nei er gode prosjekter som jeg håper kan finansieres på andre måter siden vi i hovedutvalg for næringsutvikling ikke har mulighet til å støtte dem, avslutter Ruud.