Søkertallene er klare

Av: Sigmund Bolme, Eva Susanne Drugg / Publisert: 03.03.2017 / Oppdatert: 03.03.2017
Lærer og elever på Nome vgs. avd. Lunde
Foto: Stina Glømmi
Åpne

Fordelingen på søknadene ble som i fjor, 48 prosent til studieforberedende og 52 prosent til yrkesfag.

Færre velger studiespesialisering

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal forteller at søkingen i stor grad er som forventet.

- Nedgangen innen studiespesialisering er noe større enn forventet, med nesten 100 færre søkere. En nedgang på ca. 30 var forventet fordi søkere til Kvitsund i år ikke ligger som søkere på de videregående skolene til Telemark fylkeskommune, men som søkere på Kvitsund Gymnas. Dette på grunn av et inntakssamarbeid med Kvitsund Gymnas som er nytt fra i år.

Det er også en uventet nedgang i søkningen til Vg1 service og samferdsel på Skien og Notodden videregående skoler.

Flere fra andre fylker

181 av søkerne kommer i år fra andre fylker.

- Det er en oppgang fra i fjor, og vi tror årsaken kan være at reglene for å søke skoleplass på tvers av fylkene ble endret i august 2016, forteller inntaksleder i Telemark fylkeskommune Marianne Dahl Hansen.
Gode tall i Seljord

Fylkesopplæringssjefen har merket seg de gode søkertallene til Vg1 klassene på Vest-Telemark videregående skole, avdeling Seljord. Disse er betydelig bedre enn de var for ett år siden. Medier og kommunikasjon har 17 primærsøkere og Restaurant- og matfag har 16 primærsøkere.

- Dette er gode tall for en avdeling som har slitt, sier Galdal.

Håper på flere landslinjesøkere

Landslinje for natur og miljø på Rjukan videregående skole har fem søkere til Vg1, en søker til Vg2 og sju søkere til Vg3.

Fylkesopplæringssjefen forteller at han hadde forventet at søkertallene skulle være bedre enn tidligere år.

- Det kan være at søkere fra andre fylker ikke er rapportert til oss enda. Vi håper dette tallet vil øke, sier Galdal.

Ligger an til å starte opp blomsterdekoratør

Det er fire søkere til Vg2 Interiør og utstillingsdesign og 11 søkere til Vg2 Blomsterdekoratør ved Porsgrunn videregående skole. Hovedutvalg for kompetanse har tidligere vedtatt at søkertallene skulle avgjøre hvilket tilbud som ble igangsatt.

- Med slike tall kan det ligge an til at blomsterdekoratør vil starte opp, men ikke interiør- og utstillingsdesign til høsten, sier Helge Galdal.

Kontakt

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal: mobil 975 42 688 eller e-post helge.galdal@t-fk.no

Ønsker du mer informasjon om tallene, ta kontakt med inntaksleder Marianne Dahl-Hansen på mobil 922 43 677 eller e-post marianne.dahl-hansen@t-fk.no