Skuffet over avtale om sammenslåing med Vestfold

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 22.02.2017 / Oppdatert: 28.02.2017
Flyfoto Porsgrunnselva mellom Porsgrunn og Skien
Telemark fylkesting sa før jul nei til en sammenslåing med bare Vestfold hvis ikke Buskerud også er med.
Foto: Åsmund Tynning
Åpne

Fylkesordføreren liker dårlig at Stortinget dermed går mot tidligere vedtak i fylkestinget.

- Jeg er svært skuffet og har en tydelig holdning: Oppgaver først, så BTV. Dette kan ikke bli resultatet. Forslaget er imot fylkestingsvedtak i Telemark, Vestfold, Akershus og Østfold, sier Løkslid.

Også fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer er veldig skuffet over at ikke Buskerud er tatt med i den nye regionen hvor Telemark inngår.

- Så lenge det er håp om å få til en BTV løsning vil dette være verd å kjempe for. Om man på tross av all fornuft ikke får til en BTV-region må vi kjempe for best mulig betingelser for den regionen vi blir en del av. Vårt demokrati med det regionale folkevalgte nivå er viktig å kjempe for, sier Askjer

Har tidligere sagt nei til bare Vestfold

Telemark fylkesting sa før jul nei til en sammenslåing med bare Vestfold hvis ikke Buskerud også er med.

Også gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylkestinget, Tone Berg Hansen er skuffet.

- Vi har gjort jobben vi ble bedt om å gjøre og tatt nabopraten. Fylkestingsvedtaket vårt i desember var tydelig. BTV er det beste for Telemark. Likeverdige regioner og flere oppgaver må være utgangspunkt for en regionreform

Når Telemark fylkesting behandlet saken om sammenslåing med Vestfold før jul ba de Stortinget også å vurdere overføring av konkrete oppgaver til det regionale nivået.

Saken skal behandles i Stortinget til senere på våren.

Her finner dere vedtaket i fylkestinget om framtidig regiontilknytning fra 7. desember i fjor