Skien vinner regionhovedstaden - Fylkesmannen til Tønsberg

Av: Sigmund Bolme, Eva Susanne Drugg / Publisert: 16.06.2017 / Oppdatert: 16.06.2017
Fylkeshuset en høstdag
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid forutsetter nå at fylkesadministrasjonen og politisk ledelse blir lagt til Skien.
Foto: Dan Riis
Åpne

- Vi forventer at den nye regionhovedstaden nå blir i Skien. Dette innebærer at Skien blir det politiske tyngdepunktet i regionen, det er ikke minst viktig for kommunene i Telemark, sier fylkesordføreren.

Dette må bety at det vil bli flere fylkeskommunale arbeidsplasser i Skien enn det vi har i dag, tror Løkslid. - Det er betydelig flere arbeidsplasser knyttet til fylkesadministrasjonen, enn det fylkesmannsembetet gir. Men vi har forståelse for at ansatte hos fylkesmannen er lei seg for å flyttes til Vestfold.

- Samtidig som at mye tyder på at vi blir regionhovedstad, og det er bra, så er jeg på vegne av fylkestinget skuffet og frustrert over utfallet. Vi ga et tydelig signal til kommunalministeren, og det signalet har ikke blitt fulgt.

Sanner legger Skien til grunn

I et møte 3. mai var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner svært klar på at ingen av fylkene får både fylkesmannsembetet og administrasjonen til den nye regionen.

- Regjeringen har gjort det klart at de ikke ønsker at en by skal få både fylkesmannen og fylkesadministrasjonen. Jeg forutsetter derfor at sentraladministrasjonen for det nye fylket blir lagt til Skien. sier Løkslid.

I en pressemelding i dag, gjentar Sanner at han legger til grunn at fylkesadministrasjonen skal legges til Skien.

– For å bidra til god regional balanse i offentlige arbeidsplasser i regionen, skal en av embetets avdelinger lokaliseres til Skien. De to embetene vil med sin kjennskap til lokale behov og forutsetninger være best egnet til å vurdere hvilken avdeling dette skal være. Jeg legger også til grunn for denne avgjørelsen at fylkesadministrasjonen til det sammenslåtte Vestfold og Telemark fylkeskommune får hovedsete i Telemark, sier Sanner.

- En gledens dag

- Dette er gode nyheter for Telemark, og en gledens dag for de ansatte på fylkeshuset i Skien, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Hun understreker at det er sentraladministrasjonen som vil ligge i Skien. 

- Dette betyr at den politiske og administrative ledelsen, med sentrale stabsfunksjoner, skal holde til hos oss. Det gjenstår å se om det også skal fordeles arbeidsplasser til Vestfold.

Skal bygge nytt lag

Nå begynner arbeidet med å utrede administrative systemer og organisasjonsstrukturen for å bygge en ny organisasjon. 

- Mitt utgangspunkt er at lokaliseringen er avklart. Nå er det viktig å se framover. Vi har gode, og flinke kolleger som skal jobbe sammen. Vi skal ikke være et Vestfoldlag eller Telemarklag - nå skal vi bygge et nytt lag sammen, sier Evensen.

Slås sammen fra 1. januar 2020

Det var i forrige uke at Stortinget vedtok at Telemark og Vestfold blir slått sammen fra 1. januar 2020. Det ble avgjort med 95 mot 73 stemmer.

Det var også ventet at regjeringen skulle avgjøre lokaliseringen av fylkesmannsembetet forrige uke, men dette ble altså ikke klart før i dag.

Felles fylkestingsmøtet til høsten

Det er ventet at kommunal- og moderniseringsdepartementet kaller inn til nytt felles fylkestingsmøte for Vestfold og Telemark. I dette møtet skal politikere fra begge fylker bli enige om blant annet navn, antallet medlemmer i det nye fylkestinget, og kriterier for sammensetning og funksjoner til fellesnemnd.

Denne innkallingen vil mest sannsynlig først komme til høsten, da fylkesordførerne i Vestfold og Telemark har bedt om å få utsette forhandlingene til etter valget. Deretter er det «normal» prosedyre ved slike sammenslåinger; etablering av fellesnemnd (et midlertidig fylkesting bestående av politikere fra begge fylker), etablering av andre utvalg, etablering av prosjektorganisasjon, innsetting av prosjektleder (påtroppende fylkesrådmann), utredning av politisk og administrativ organisering også videre.