Sier nei til sammenslåing av Vestfold og Telemark

Av: Eva Susanne Drugg, Tania Ripoll / Publisert: 26.04.2017 / Oppdatert: 26.04.2017
Votering i sak om regionreform, fylkestinget 2017
Forslaget ble vedtatt med 26 mot 12 stemmer.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Arbeiderpartiets Tone Berge Hansen fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Senterpartiet:

  1. Framlegget frå regjeringa til ny fylkesinndeling er ikkje i tråd med fylkestinget sitt vedtak om regional tilknyting frå desember 2016. Framlegget inneber heller ikkje vesentleg fleire nye oppgåver til fylkeskommunane, slik fylkestinget bad om.
  2. Telemark fylkesting sier nei til sammenslåing av Telemark og Vestfold.
  3. Dersom framlegget frå regjeringa til ny fylkesinndeling blir vedtatt i Stortinget, meiner fylkestinget at både den politiske og sentrale administrative leiinga med sentrale stabsfunksjonar og fylkesmannsembetet bør bli lokaliserte i Skien for å oppnå regjeringa sitt mål om ein samla og god balanse i offentlege arbeidsplassar.

Forslaget ble vedtatt med 26 mot 12 stemmer:

– Regjeringens forslag til nye regioner er ikke er i tråd med det vi ønsker oss for Telemark, sa Berge Hansen.

Senterpartiet var også med på posisjonens forslag om å avvise sammenslåingen med Vestfold:

– Det er naturlig å gi fylkesordføreren all den backing han trenger når han neste uke skal inn til Oslo og møte Sanner, sa Terje Riis-Johansen.

– Regjeringen har ikke lyttet til fylkestinget

I den politiske saken som var til behandling i fylkestinget, påpekte fylkesordfører Sven Tore Løkslid at han mente regjeringens forslag ikke er i tråd med fylkestingets vedtak fra desember i fjor. Da vedtok politikerne at de ikke ønsket en sammenslåing med bare Vestfold, dersom ikke Buskerud også var med.

I saksfremlegget fremmet fylkesordføreren forslag om å kreve at både fylkesmannsembetet og hovedsetet til en eventuell ny sammenslått fylkeskommune må legges til Skien.

Ønsket intensjonsavtalen som videre grunnlag

Gunn Marit Helgesen mente det ikke var naturlig at fylkestinget behandlet regionreformen nå.

– Jeg er forundret over utviklingen i saken. Jeg skjønner at fylkesordfører har lyst til å ha med seg noe til forhandlingsmøtet med statsråden neste uke, men da mener jeg intensjonsavtalen er stikkordet. Vi må tenkte hvordan de sammenslåtte fylkene kan bli en sterk enhet, det får vi ikke dersom begge parter vil ha alt, sa Helgesen.

Hun fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet de Grønne:

1. Fylkestinget ser det ikkje naturleg å realitetsbehandle sak om regionreformen på dette tidspunktet.
2. Det foreligg ei utarbeida intensjonsavtale mellom Vestfold og Telemark som må danne grunnlaget for den vidare prosessen.
3. Fylkestinget visar ellers til den planlagte innkallinga frå departementet til felles fylkesting etter at Stortinget har fatta sitt vedtak.

– Jeg skjønner at det er valg til høsten, men selv om det er valg må det være mulig å koble på litt rasjonalitet. Hadde vi vært tre fylker, måtte vi fordelt fylkeshovedsete og fylkesmannsembetet på tre fylker. Det hadde vært verre, sa Helgesen.

Møter kommunalministeren neste uke

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har invitert fylkesordførerne i Telemark og Vestfold til et møte i Oslo onsdag 3. mai. Tema for møtet er blant annet lokalisering av fylkeskommunens administrasjon.

– På møtet ønsker jeg å høre fylkeskommunenes synspunkter på og vurderinger av fremtidig lokalisering av fylkesadministrasjonen og fylkesmannsembetet, skriver Sanner i invitasjonen til fylkesordføreren.

Du finner saksdokumenter her

Fylkesutvalget i Vestfold behandler sak om regionreform torsdag. Du finner saksfremlegget her. Fylkesutvalgets møte kan også følges på nett