Satser bredt på kompetansemegling

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 09.06.2017 / Oppdatert: 09.06.2017
Fem kunnskapsbedrifter skal drive med kompetansemegling for Telemark fylkeskommune de neste årene. Her fra kontraktskrivingen. Geir Morten Johansen fra Telemark fylkeskommune (nummer to fra høyre) skal lede prosjektet.
Åpne

Telemark fylkeskommune inngikk denne uka kontrakt med fem kompetansebedrifter om kompetansemegling for næringslivet i Telemark. Kompetansemeglere i Industriinkubatoren Proventia, Tel-Tek, Periti AS, Telemarksforsking, og Telemark Næringshage skal fremover jobbe med å koble bedrifter og forskere og å informerer om muligheter i det offentlige virkemiddelapparatet, og berede grunnen for at bedrifter lettere skal kunne søke om prosjektmidler.

Bredde skal gi fordeler

Prosjektleder for fylkeskommune Geir Morten Johansen håper at de fem miljøene som nå får kontrakten vil samarbeide godt sammen, og mener at den store bredden blant kompetansemeglerne vil være en stor styrke for prosjektet.

- Vi ønsker at næringslivet i fylket skal få den best mulige støtten fra dette prosjektet. Det å dele kontrakten for kompetansemegling mellom fem forskjellige miljøer med til sammen mer enn 30 kompetansemeglere gjør at vi får en stor bredde i kunnskap og kompetanse. Vi har i utgangspunktet to satsningsområder som vi ønsker å fokusere på, Klima, Miljø og Energi, og By-, steds- og regionutvikling, men det er også mulig å få hjelp til søknader innenfor andre områder, sier Johansen.

Videreføring av VRI

Prosjektet er en videreføring av Forskningsrådets VRI-prosjekt (Virkemidler for regional FoU og innovasjon). I Telemark har VRI-prosjektet siden 2007 samlet næringsliv, kunnskapssektoren, og det offentlige til felles innsats for forskning og utvikling i fylket. Resultatet er forskningsrelatert aktivitet for over 390 millioner kroner fra ulike støtteordninger til forskningsprosjekter og egeninnsats.

I de ti årene med VRI har mange Telemarksbedrifter fått hjelp og støtte fra VRIs kompetansemeglere og prosjektpartnere. Blant høydepunktene for Telemark finner man mange suksesshistorier.

• EU støtte på 24 millioner til avisingsløsningen for fly som MSG Deice har utviklet på Geiteryggen.

• Inflow Control som gjennom bistand fra VRI fikk over 20 millioner i støtte fra EU og Forskningsrådet.

• Lindheim Ølkompani som fikk hjelp til å utvikle forskningsprosjekt på ølproduksjon finansiert av Oslofjordfondet.

• Telespinn startet opp med en enkelt arbeidsplass, men fikk forskningshjelp for å utvikle produksjon av mohairgarn og sysselsetter nå 9 personer i Svartdal.

- Vi kommer fra 10 år med VRI og har derfor opparbeida oss god erfaring med slike prosjekter. Dette prosjektet skal i utgangspunktet løpe ut 2019. Nå satser vi på å få en god start i 2017, og at arbeidet virkelig kan begynne å gi resultater i 2018 og 2019, sier Geir Morten Johansen.