Sammen for bedre busstilbud

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 02.03.2017 / Oppdatert: 02.03.2017
Kollektivtilbudet i Grenland blir stadig bedre, og dialog er viktig for videre utvikling
Foto: Dan Riis
Åpne

Med på møtet var ordførerne fra de fire Grenlandskommunene, Robin Kåss, Hedda Foss Five, Hallgeir Kjeldal og Kjell Sølverød, representanter fra næringslivet i Grenland, Høgskolen i Sørøst-Norge, Sykehuset i Telemark, Telemark ungdomsråd, og andre aktører.

Arrangeres for første gang

Det er første gang det arrangeres et slikt møte, og hensikten var å oppdatere deltakerne på status for kollektivtrafikken i Grenland, bygge felles kunnskap om ansvar og roller, og få innspill til og dialog om busstilbudet i Grenland.

Møteleder Knut Duesund, leder for hovedutvalg for samferdsel, mener at slike dialogmøter er nyttig og viktige hvis man skal få det beste mulige kollektivtilbudet i regionen.

- Dialog må være utgangspunktet for samarbeid, og her har aktører i Grenland en ypperlig mulighet til å komme med forslag og innspill til Nettbuss og fylkeskommunen. Det er nødvendig å lære hva kommunene og andre aktører i Grenland ønsker seg hvis vi skal kunne gi et best mulig kollektivtilbud, sier Duesund.

Samarbeid

Ole Engebret Moe Haugen fra Nettbuss understreket at de ser på kollektivtilbudet i Grenland som et samarbeid, hvor ingen kan lykkes alene.

- Vi er avhengige av å jobbe tett på fylkeskommunen og kommuner når vi legger opp tilbudene våre, og slike dialogmøter er derfor veldig viktig hvis vi skal kunne tilpasse oss de lokale behovene og ønskene, mener han.

Gode innspill

Alle deltakerne var godt fornøyd med å bli invitert, blant annet kunne de fire ordførerne fortelle at dette var en arena de hadde ønsket seg, og som de håper fylkeskommunen og Nettbuss vil opprettholde.

Det kom innspill på alt fra betalingsmåter til trasévalg, men gjennomgående var det likevel frekvensen på bussene som var viktigst for deltakerne.

Knut Duesund var fornøyd med mange gode innspill, og mener at man har klart å se etter både kortsiktige og langsiktig gevinster som man kan jakte på.

- Vi noterer oss nå alle disse innspillene og tar dem med videre. Særlig var det interessant å høre representanten fra ungdomsrådet, Siri Fjeldseth, snakke om unges utfordringer med kollektivtransport, der fikk vi flere ideer som vi må se nærmere på, sier Duesund.